Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 01.06.2021.godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  01.06. DO 08.06.2021. godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 01.06. do 08.06.2021. godine master rad:

 

  1. Branislava Takač, broj indeksa 2018/200031 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije,

prijavila je temu kod dr Dejana Đurića pod nazivom: „Uticaj državne regulative na poslovanje i konkurentnost auto škola u Srbiji“

 

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Dejan Đurić, mentor
  2. Milan Škrbić, komentor
  3.  dr Đorđe Ćuzović, član