Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD

O B A V E Š T E NJ E

Kandidatima za upis prve godine osnovnih strukovnih studija u školskoj 2021/22. godini, priznaje se položen prijemni ispit na nekoj od srodnih visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispit se priznaje na osnovu podnetog zahteva kandidata, potvrde visokoškolske ustanove o položenom prijemnom ispitu i rezultatima istog, o čemu konačno odlučuje Centralna komisija za sprovođenje postupka upisa studenata.

Predmeti za koje se vrši priznavanje moraju biti podudarni ili slični u većem obimu onim predmetima koji se polažu na prijemnom ispitu u Školi.

Nakon priznavanja kandidat se rangira na isti način kao i ostali kandidati koji su polagali prijemni ispit u Školi.

Studentska služba