Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
Datum: 14.09.2021.godine

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD 14.09. DO 21.09.2021. godine

O B A V E Š T E NJ E

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 14.09.2021. do 21.09.2021. godine master rad:

1. Nikolina Tošić, br.indeksa 2019/200011 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod mentora dr Slaviše Đukanovića, pod nazivom:
„Značaj ekološkog marketinga i društveno odgovornog poslovanja na primeru Crown Plaza Beograd“

Izveštaj sačinila komisija:

1. dr Slaviša Đukanović, mentor
2. dr Branka Maksimović, predsednik Komisije
3. dr Tatjana Bošković, član