Izaberite stranicu

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RADOVE U PERIODU OD  24.02. DO 03.03.2022. godine

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 24.02.2022. do 03.03.2022. godine master radove:

 

  1. Teodora Lazić, br.indeksa 2019/200019 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod mentora dr Slaviše Đukanovića, pod nazivom:

„Analiza finansijskih izveštaja na primeru kompanije javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine““

Izveštaj sačinila komisija:

  1. dr Slaviša Đukanović, mentor
  2. dr Sanja Vlaović-Begović, predsednik Komisije
  3. dr Stevan Tomašević, član

 

  1.  Jelena Knežević, br.indeksa 2017/200004 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova, pod nazivom:

„Pravljenje multivarijantnog portfolija sa ciljevima minimalne varijanse i optimalnog prinosa“

Izveštaj sačinila komisija:

  1. dr Dejan Živkov, mentor
  2. dr Nataša Papić-Blagojević, predsednik Komisije
  3. dr Mirela Momčilović, član