Izaberite stranicu
Obaveštenje o rangiranju i obnovi

Obaveštenje o rangiranju i obnovi

O B A V E Š T E NJ E Studenti osnovnih studija koji čekaju rangiranje biće obavešteni o tačnom datumu upisa kada budu objavljene liste za upis.Samofinansirakući studenti master kao i osnovnih studija koji se upisuju prvi put u drugu ili treću godinu treba da predaju...