IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA

IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA

Naziv predmeta: IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA Broj ESPB: 2   Predmet Izrada završnog master rada prijavljuje se kao redovan ispit kod odabranog mentora. Za navedni predmet nije potreban potpis prilikom overe semestra. U skladu sa Procedurama izrade i kontrole kvaliteta...