Aktuelnosti

KONKURS za upis u I godinu master strukovnih studija

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu školske 2018/19. godine upisuje 50 samofinansirajućih studenata u I godinu master strukovnih studija:   Red. br. Studijski program Ukupan broj studenata za upis 1. MEĐUNARODNO POSLOVANJE I FINANSIJE 50 UKUPNO 50...

opširnije

Nastava na specijalističkim strukovnim studijama

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE SPECIJALISTIČKIH STUDIJA Nastava na specijalističkim strukovnim studijama održavaće se konsultativno. Sve informacije o predmetu, neophodnoj literaturi i načinu polaganja ispita studenti mogu dobiti od predmetnih profesora u terminu održavanja...

opširnije

Lokacije

Studentska služba

Radno vreme: 07-18 h

Telefon: 021/485-4026, 485-4029

e-mail: studentska@vps.ns.ac.rs

Žiro – račun Škole: 

Račun primaoca: 840 – 1752666 – 15

         model: 97  poziv na broj: 10223101693811