Izaberite stranicu

Osnovne Strukovne Studije - DLS (studije na daljinu)

FINANSIJE I BANKARSTVO

Studijski program Finansije i bankarstvo je namenjen studentima koji žele da se osposobe za obavljanje savremenih poslova iz domena finansijskog i bankarskog poslovanja. Imajući u vidu važnost uloge finansija u poslovanju preduzeća, kao i značaj uloge banaka u razvoju privrede, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ovih oblasti biti u porastu. Rad u manjim grupama, posvećenost nastavnika i primena savremenih nastavnih metoda uz korišćenje adekvatne literature, omogućiće studentima da se upoznaju sa praksom finansijskog i bankarskog poslovanja u razvijenim zemljama, kao i sa mogućnostima njene primene na domaćem tržištu.

TURIZAM I HOTELIJERSTVO

Studijski program Turizam i hotelijerstvo zasniva se na multidisciplinarnom pristupu i sinergiji teorijskih i praktičnih znanja, a pored stručnih predmeta iz oblasti turizma i hotelijerstva obezbeđuje i znanja iz ekonomije, menadžmenta, korišćenja informacionih tehnologija i poznavanja stranih jezika, u cilju što kvalitetnijeg osposobljavanja studenata za poslove u turističkoj i hotelijerskoj delatnosti.

TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE

Studijski program osnovnih strukovnih studija Trgovina i međunarodno poslovanje je namenjen studentima koji žele da steknu kvalitetna znanja, veštine i sposobnosti i postanu stručni za rad u oblasti unutrašnje i spoljne trgovine, trgovine na veliko i trgovine na malo ili za učešće u međunarodnim poslovnim transakcijama. Na ovom studijskom programu studenti će steći praktična znanja iz oblasti međunarodne ekonomije i međunarodne trgovine, poslovnog i tržišnog komuniciranja, istraživanja tržišta i ponašanja potrošača, marketing strategije i marketing kanala, zatim znanja o spoljonotrgovinskom poslovanju, elektronskoj trgovini i poslovanju sa Evropskom unijom. Nakon realizacije ovog studijskog programa studenti će moći uspešno da deluju i u sektoru malih i srednjih preduzeća ili da postanu preduzetnici u okviru trgovinske delatnosti.

PRIMENJENA INFORMATIKA

Studijski program Primenjena informatika je usmeren da odgovori na rastuću tražnju na tržištu rada za različitim profilima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. On je usaglašen sa potrebama IT kompanija da dobiju diplomirane studente koji će pored osnovnih teorijskih znanja posedovati i veštine neophodne da odmah započnu rad na konkretnim projektima. Ostvarivanje tog cilja zasniva se na strukturi studijskog programa u čijem sastavu se nalaze predmeti koji sa jedne strane obezbeđuju studentima široko osnovno znanje iz informaciono-komunikacionih tehnologija, a sa druge strane produbljuju isto po različitim specijalnostima kao što su programiranje, korišćenje i razvoj veb tehnologija, upravljanje bazama podataka, razvoj poslovnih aplikacija, elektronsko poslovanje i dr.

PREDUZETNIŠTVO

(NE IZVODE SE OD ŠKOLSKE 2019/20.)

Osnivanje sopstvenog preduzeća postalo je privlačna opcija za gotovo sve slojeve stanovništva. U današnjim uslovima, zbog racionalizacije broja zaposlenih u velikim preduzećima, mnogi vide preduzetništvo kao idealan način da kreiraju sopstvenu sigurnost i da sami ostvare uspeh. Iz tog razloga smo u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad kreirali studijski program Preduzetništvo koji predstavlja šansu budućim studentima za ulazak u svet preduzetništva.

FINANSIJE I BANKARSTVO

(STUDIJE NA DALJINU DLS)

Nastava se odvija preko onlajn platforme Moodle. Studenti koji su upisani na program dobijaju svoj lični nalog preko kojeg pristupaju platformi i predmetima koje slušaju.

Profesori postavljaju materijale na platformi u vidu pdf, Word, Power Point dokumenata, elektronskih knjiga, video snimaka, testova itd.

Studenti preko Moodle platforme pristupaju materijalima, rešavaju postavljene zadatke i onlajn testove, šalju seminarske radove, komentare itd.

Pored toga, profesori mogu da organizuju diskusije u realnom vremenu putem foruma ili Chat opcije, ili da zakažu video emitovanje ili susrete putem platformi kao što su Skype i Zoom.