Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST15R
Studijski programi
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da studenti steknu sposobnost da usmeno i pismeno komuniciraju na elementarnom nivou, kao i da ovladaju elementarnom stručnom poslovnom terminologijom.
Nakon završetka studijskog programa student će biti sposoban da:

• razume suštinu i bitne pojedinosti razgovetnog razgovora i kraćeg monološkog izlaganja u privatnom, poslovnom i javnom kontekstu,

• razume opšti smisao i pronalazi relevantne informacije u tekstovimao uobičajenim, konretnim temama,

• učestvuje u razgovoru ili kraćoj diskusiji o raznovrsnim temama iz svakodnevnog života,

• piše jednostavne tekstove o različitim aspektima svog okruženja, lična pisma i poruke,

• upotrebljava veći broj frekventnih reči, izraza i jezičkih struktura,

• primenjuje obrasce učtivosti.
Teorijska nastava

• Teme: Ime i profesija, upoznavanje, porodica, vreme i klima, radni dan, grad, prodavnica, jezici i države, stan, planovi, odmor, kultura, gradski transport, putovanja, hotel, kuhinja, restoran, telefon, biografija.

• Gramatika: Fonetika: izgovor i intonacija, Morfologija: imenice (oblici i promene), pridevi (oblici, promene i komparacije), zamenice, brojevi, glagoli (infinitiv, glagolski vid, konjugacije, glagoli kretanja, imperativ), Leksika gore navedene tematike.Praktična nastava:

• Simulacija govornih situacija.
Černыšov, S. I. (2012). Poehali! Russkiй яzыk dlя vzroslыh (načalьnый kurs). Sankt-Peterburg: Zlatoust.

Golubeva, A. V., Zadorina A. I., & Ganapolьskaя, E. V. (1998). Russkiй яzыk dlя gostinic i restoranov (načalьnый kurs). Sankt-Peterburg: Zlatoust.

Laskareva, E. R. (2008). Čistaя grammatika. Sankt-Peterburg: Zlatoust.

Video i audio materijal koji prate udžbenik i obrazovni materijal dostupan na internetu.
Interaktivna nastava, samostalni i grupni rad i rad u paru.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 40
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 15
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja