Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16ST58
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Ovladavanje metodama modeliranja problema i nalaženjem njihovog optimalnog rešenja korištenjem softvera za modeliranje.
Sposobnost modeliranja realnih problema korišćenjem metoda operacionih istraživanja, kao i softvera za njihovo rešavanje.
Teorijska nastava

• Matematički modeli i postupci njihovog razvoja.

• Simulaciono modeliranje.

• Simulacioni modeli u finansijama.

• Simulacioni modeli kao podrška odlučivanju.

• Upravljanje zalihama.

• Optimizacija i matematičko programiranje.

• Linearno programiranje: grafička metoda i metoda simpleks.

• Transportni problem.

• Nelinearno programiranje.

• Dinamičko programiranje.

• Parametarsko programiranje.

• Kvadratno programiranje.

• Heurističko programiranje.

Praktična nastava

Modeliranje realnih problema primenom teorijskih metoda i korišćenjem odgovarajućih softvera, simulacija različitih uslova, analiza rešenja i vrednovanje.
Letić, D., Jevtić, V. Operaciona istraživanja: algoritmi i metode, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2006.

Petrić, J., Šarenac, L., Kojić, Z. Operaciona istraživanja I, Naučna knjiga, Beograd, 1992.

Petrić, J., Šarenac, L., Kojić, Z. Operaciona istraživanja II, Naučna knjiga, Beograd, 1992.
prezentacija gradiva, demonstracija, programirana nastava i praktičan rad sa računarom
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 25
provera znanja u toku nastave (kolokvijumi) 30 usmeni ispit 30
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10