Izaberite stranicu
Šifra predmeta
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 3
Broj časova 0+0+5
Semestar 4
Status predmeta Obavezni