Izaberite stranicu
Šifra predmeta SST26
Studijski programi
  • Menadžment
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim aspektima osnivanja i upravljanja porodičnim preduzećem. Porodično poslovanje ima niz specifičnosti (organizaciona forma, finansiranje, računovodstvo, nasleđivanje, rizik, osiguranje) koje je neophodno razumeti ukoliko se želi uspešno i na duži rok upravljati funkcionisanjem i razvojem porodičnog preduzeća.
Savladavanjem ovog predmeta student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti (kompetencije): temeljno poznavanje i razumevanje upravljanja porodičnim poslovima, sposobnost rešavanja konkretnih problema iz oblasti upravljanja porodičnim poslovima, sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih ekonomskih oblasti i njihove primene, sposobnost razvoja veština i spremnosti u upotrebi znanja.
Teorijska nastava

• Porodično poslovanje, preduzetnik/ca i porodica. Integracija članova porodice u poslovanje. Usklađivanje profesionalnog i porodičnog života.

• Preduzetništvo i upravljanje poslovima srodnika

• Razvoj , izbor organizacione forme i principi porodičnog poslovanja.

• Finansiranje i planiranje tokova gotovine.

• Poresko planiranje i nagrađivanje vlasnika.

• Motivacija zaposlenih unutar i van kruga porodice.

• Upravljanje konfliktima. Profesionalizacija.

• Računovodstveni sistem. Rizik i osiguranje.

• Faze razvoja porodičnih kompanija. Strategije nasleđivanja.

• Upravljanje prenosom vlasništva i strategije izlaska.

Praktična nastava

• Studije slučaja
Vord DŽ., (2006) Razvoj porodičnih kompanija, Novi Sad, Adižez MC.

Leach R., (1994) The Stoy Hayward Guide to the the Family Business, Cogan Page, London,

Sanaa A., (2008) IFC Priručnik za upravljanje porodičnim firmama, IFC, Washington (SAM, Beograd)

Đurić Kuzmanović T., (2006) Porodično poslovanje – definisanje i metodologija izučavanja, Škola biznisa, br. 3: 2 – 7

Đurić Kuzmanović T., (2006) Međuzavisnost rodne podele uloga i resursa u domaćinstvu i porodičnom biznisu, Škola biznisa, br. 4: 2 - 7

Veselinović B., (1998) Ekonomika i organizacija poljoprivrednih gazdinstava, Ekonomski fakultet, Subotica

Grbić V., (1997) Teorije seljačke ekonomije i nova agrarna politika, Ekonomski institut, Beograd

Leach P., (1994) The Stoy Hayword Guide to the Family Business, Cogan Page, London

Studije slučaja i članci u časopisima, knjigama i na Internetu
Teorijska nastava uz rešavanje praktičnih primera i analize studija slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 70 poena Završni ispit  30 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 30
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 35  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10