Izaberite stranicu

др Александра Драгин

Звање

Редовни професор

E-mail sadragin@gmail.com
Кабинет КАБИНЕТ 33
Консултације Среда 12:00 - 14:00
Онлајн консултације Среда 12-13h
Skype aleksandradragin@outlook.com

Др Александра С. Драгин је редовни професор. У периоду од протекле три школске године, просечна оцена коју је од студената добила као предавач на матичном факултету (Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду) је 9,59 (555 студената основних и мастер студија). До сада је била у комисији за израду и одбрану 289 дипломских и мастер радова и 11 докторских дисертација, од чега је под њеним менторством одбрањено 47 дипломских, 37 мастер радова и 4 доктората. Била је члан комисије за израду и одбрану докторске дисертације на Факултету за менаџмент у туризму и угоститељству у Опатији (Универзитет у Ријеци, Хрватска) и члан комисије за одбрану две докторске дисертације иностраних студената на Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент (Универзитет Сингидунум, Београд).

Аутор/коаутор је 218 научних библиографских јединица: 210 рада (18 са импакт фактором категорије М21а-М23), 6 поглавља у монографијама водећег међународног значаја (издавачи: Springer, McGraw Hill Publishing, Emerald), 6 монографија националног значаја, 1 студија, 2 експертизе, 3 уџбеника (1 објављен у Риму), 2 приручника. Њен укупан индекс компетенције према Картону научног радника АПВ је 496,8.

Гостујући је ко-уредник специјалног броја Tourism psychology and health-related risks (2023/24) часописа International Journal of Environmental Research and Public Health (http://www.mdpi.com/journal/ijerph/) категорије M21a (IF 4,614).

Члан је уредништва међународног научног часописа Geographica Pannonica (2016- ) http://www.dgt.uns.ac.rs/en/homepage/pannonica/ категорије M23 (Q2).

Учествовала је на бројним истраживачким акцијама, симпозијумима, научним скуповима, семинарима, конференцијама и округлим столовима у земљи и иностранству (Јапан, Тајланд, Велика Британија итд).

Члан је 2 међународне COST мреже:

Njen ID u ORCID bazi je https://orcid.org/0000-0001-8165-8426

До сада је била учесник на 29 пројекaта – као руководилац, члан, експерт, координатор, рецензент или секретар (8 међународних, 2 републичка, 14 покрајинских и 4 локална) и 6 републичких  програма едукације Завода за унапређивање образовања и васпитања при Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС (похађало 258 наставника и професора географије основних и средњих школа Србије).

У матичној кући била је руководилац студијског програма Мастер туризмолог, саветник на мастер студијама (Мастер менаџер), саветник за студенте на докторским студијама (гео-науке: туризам) и саветник за иностраног студента на докторским студијима (гео-науке). Члан је комисије за еквиваленцију предмета студијског програма основних студија из туризма ДГТХ (2017- ). Била је члан комисија за избор у звање два редовна професора, четири доцента и једног асистента на Департману (ПМФ, УНС), као и члан комисије за узбор у научна и наставна звања колега са других високошколских установа и научних института.

Члан је уредништва свих издања Департмана за географију, туризам и хотелијерство (ПМФ, УНС) (2013-2015) и (2016- ). Ангажована је као рецензент за радове бројних часописа у земљи и иностранству.

Члан је МЕНСЕ Србије, Географског друштва Војводине, Скупштине Матице Српске, Радне групе за статистичка истраживања у оквиру Националног савета за туризам РС. Члан је Комисије за доношење стандарда из области Туризма и сродних услуга при Институту за стандардизацију Србије – у оквиру Међународне комисије за стандардизацију у туризму и услуга у туризму ISO/TCC 228. Такође, члан је Групације за наутички туризам Привредне коморе Србије, члан је Кластера за наутички туризам Србије и као представник Природно-математичког факултета активни је члан Групације за туризам Привредне коморе Војводине. Као једини представник науке, била је члан Савета за туризам у АПВ-у (Покрајински секретаријат за привреду и туризам).

Свој допринос академској и широј заједници дала је и кроз учешће у изради више стратешких докумената на нивоу Аутономне покрајине Војводине (Мастер план одрживог развоја Фрушке горе 2012-2022; Студија изводљивости развоја екотуризма у заштићеним природним добрима Војводине (са посебним освртом на Рамсарска подручја); Просторни план АП Војводине 2010-2020 – Експертиза туризам).

На међународним научним скуповима у земљи и иностранству др Александра Драгин је била члан научних одбора. Пленарни је предавач на међународном научном скупу CTTH 2017. Пленарни је панел предавач по позиву на међународном научном скупу ICESOS 18 (International Conference on Economic and Social Studies 2018). Contemporary Trends in Tourism and Hospitality Industry in the Balkan Region, International Burch University, 10-12. мај 2018, Сарајево (БиХ). https://icesos.ibu.edu.ba/

Држала је предавања по позиву на научном скупу Савремене тенденције у туризму, хотелијерству и гастрономији 2008 (рад у пленуму), Дунавској ректорској конференцији (2010) и разним другим догађајима – нпр. Удружење туризмолога Србије, удружење Млади за туризам (месец едукације).

Гостујући је предавач (по позиву) на Волга државном факултету за физичку културу, спорт и туризам из Казања, Русија (Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма / Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism in Kazan, Russian Federation), 16-20. април (2018). На истом факултету је имала и гостовање по позиву на сарадњу 17-22.09.2018. (Казањ).

Држала је предавања у Шпанији – на Универзитету у Алкали (Факултет за економију, бизнис и туризам) и на Универзитету у Гвадалахари (Edificio Multidepartamental) preko programa ERASMUS+ teaching staff mobility програма (08-12/04/2019 и 25-29/10/2021).

Била је на тренинг програм у Француској – Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), Faculté de sciences économiques et gestion) преко ЕРАСМУС+ training staff mobility програма (3-7/06/2019).

Држала је предавања у Чешкој – на Палацкy Университy Оломоуц (Департмент оф Геограпхy, Фацултy оф Сциенце) преко програма ЕРАСМУС+ teaching staff mobility програма (21-25/06/2021).

Члан је Већа за друштвене науке Сената Универзитета у Новом Саду (2019- ).

Члан је Већа за природно-математичке науке Сената Универзитета у Новом Саду (2022- ).

Рецензент је у поступку акредитације високошколских установа у Србији (2019- ), високошколских установа у Црној Гори (2021- ) и високошколских установа у Републици Српској (2021- ).

Председник је Изборног већа Департмана за географију, туризам и хотелијерство (ПМФ, Нови Сад) (2021- ).

Организовала је Отварајућу конференцију међународног пројекта „Culture on the Palm“ – PALMCULTURE (IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia: HUSRB/1602/31/0026) одржану 28.08.2018. године у Ректорату Универзитета у Новом Саду и  културне догађаје као део активности поменутог пројекта.

Такође је реализовала сарадњу између матичног Факултета – Департмана за географију, туризам и хотелијерство и Удружења „Нови Сад – Омладинска престоница Европе – ОПЕНС“ заједно са УН у реализацији студентске праксе – млади уче волонтерски рад и бројне активности као што су промоција новосадског града. Као члан комисије, учествовала је и на Конференцији о омладинском туризму, која је одржана у оквиру OPENS Youth Fair’’ 11. јула у дворцу Еђшег у Новом Саду. Саставни део ове Конференције је био и избор најбољег Приручника за младе о Новом Сада у оквиру такмичења „OPENS Challenge“, који ће се користити за промоцију Новог Сада поводом титуле тог града за Европску престоницу омладине.

Према Google Scholar бази, цитираност је 821, а h индекс је 13. Према SCOPUS бази, цитираност је 120, а h индекс је 5.

Списак пројеката:

 1. „Студија о процени квалитета живота, локалног идентитета, културне и емоционалне интелигенције и слободних активности заједнице“ – истраживање поводом Европске престонице културе (Веспрем, Мађарска, 2022-2023).
 2. „Интернационална студија уверења младих о друштвеном и етичком капацитету вештачке интелигенције“. Лидери пројекта: проф. David De Cremer, др Mahak Nagpal (Centre on AI Technology for Humankind, NUS Business School, Singapore). Регионални координатори: др Небојша Мајсторовић (Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду) и проф. др Александра Драгин (Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду).
 3. „Истраживање предузетничких потенцијала локалног становништва у коришћењу ресурса термоминералних вода Војводине“. Учесници: Природно-математички факултет (лидер) и Економски факултет у Суботици (партнер). Тип пројекта: Пројекат од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2021-2024 године (дугорочни пројекат). др Александра Драгин, руководиоца пројекта.
 4. „АПВ Индустријско наслеђе Немаца у Војводини“ (2021-2022). Природно-математички факултет. Тип пројекта: Научноистраживачки и развојноистраживачки пројекат националних мањина – националних заједница у Аутономној Покрајини Војводини у 2021. години. др Александра Драгин, руководилац пројекта.
 5. „Impact of the COVID-19 Pandemic on the Sustainability of the Smart Tourism Destinations“ (šifra ZIP-UNIRI-116-1-20; 2020-2022). Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija (Sveučilište u Rijeci) i Prirodno-matematički fakultet – Univerzitet u Novom Sadu. Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci “ZIP UNIRI“. др Александра Драгин, инострани научни партнер
 6. „Путнички и теретни саобраћај на железници у Србији“ (2019/2020). MC Mobility Consultants GmbH, MCT Transport Design; Simulation, Management: Holger Eiletz, China Railway Design Corporation Serbia Ogranak, Београд. Број пројекта 19012. др Александра Драгин, аутор Експертизе за туризам.
 7. „Culture on the Palm“ – PALMCULTURE. Međunarodni projekat INTERREG-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia: HUSRB/1602/31/0026, Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület – Eurotender (Segedin) и Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет, 2018-2019 (12 месеци). Др Александра Драгин, координатор пројекта за Србију.
 8. „Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia“ –WATERTOUR. Међународни пројекат INTERREG-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia: HUSRB/1602/31/0204 (University of Szeged – Szegedi Tudomanyegyetem (Мађарска) и Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет (Нови Сад), Факултет спорта и физичког васпитања (Нови Сад), Учитељски факултет на мађарском наставном језику (Суботица), 2018-2019 (18 месеци). Др Александра Драгин истраживач (ресеарцхер).
 9. “Јачање капацитета за промене у туризму на Западном Балкану – изградња компетенција за квалитетно управљање културним наслеђем и културним туризмом” – CULTURWB. Међународни пројекат ЕРАСМУС+ (Јачање капацитета у високом образовању), 2016-2020; Природно-математички факултет је лидер пројекта (Департман за географију, туризам и хотелијерство, Универзитет у Новом Саду). Партнери су: Hochschule Heilbronn (Heilbronn University/ Немачка), FH Joanneum Gesellschaft mbH i World University Service – Österreichisches Komitee (Аустрија), NHTV University of Applied Sciences Breda (Холандија), Џемал Биједић Универзитет у Мостару, Универзитет Источно Сарајево, Универзитет у Бања Луци, Сарајево сусрет култура и Музеј Херцеговине (БиХ), Универзитет у Нишу, Завод за заштиту споменика културе Војводине, Туристичка организација Војводине, Музеј Војводине и Кластер културне руте (Србија), Универзитет у Црној Гори, Туристичка организација Котора и Поморски музеј Црне Горе (Црна Гора). Др Александра Драгин је предавач на интердисциплинарном програму целоживотног учења у области туризма, на курсу “Intercultural Communication“ / „Интеркултурална комуникација” у школској 2017/18, 2018/19. и 2019/20. године. Од школске 2018/2019. године у зимском семестру курс почиње и као предмет на мастер програму Универзитета у Новом Саду (ПМФ), где је др Александра Драгин једна од предметних професора.
 10. Коаутор документа “Локални акциони план за Специјални резерват природе „Карађорђево“. Пројекат Interreg Danube Transnational Programme, UNESCO, COOP MDD, MAB.
 11. Члан пројекта “Примењена математика у утуристичко-угоститељском пословању” (Application of mathematics in tourism and hospitality business), Република Србија, Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, краткорочни пројекат од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини у 2019. години (2019-2020).
 12. „Удруживање потенцијала чланица Кластера и учесника у туристичким услугама Дунавског региона у АП Војводини ради кооперације на пројекту развоја наутичког туризма са приоритетним усмерењем на развоју инфраструктуре и програма за пријем речних путничких бродова – крузера“, Аутономна покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за привреду и туризам, 2017-2018, бр. пројекта 144-401-5516/2017-02-2.
 13. „Геотрансформација простора Војводине у функцији регионалног развоја“. Република Србија – Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-истраживачку делатност (Програм 0201 – Развој науке и технологије, Програмска активност 1012 – Подршка развоју научно истраживачке делатности, функционална класификација 140 – Основно истраживање, позиција 531, економска класификација 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета, број пројекта 114-451- 2080/2016-01, за финансирање/суфинансирање пројеката од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине за пројектни циклус 2016-2020. године. Др Александра Драгин члан пројектног тима.
 14. “Ефекти развоја туризма у руралним срединама”. Република Србија – Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-истраживачку делатност, краткорочни пројекат од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини, 20.11.2017-20.11.2018. године, број 142-451-3683/2017-01/02. Др Александра Драгин члан пројектног тима.
 15. „Истраживање ставова пољопривредних произвођача у Сремском управном округу о могућностима пласирања домаћих производа на домаће туристичко тржиште“. Аутономна Покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Природно-математички факултет – Департман за географију, туризам и хотелијерство (УНС) и Регионална развојна агенција Срем, бр. 104-401-3159/2014-01, 2014/15. Др Александра Драгин члан пројектног тима.
 16. Пројекат развоја управљања дестинацијом и припадајућих туристичких доживљаја, услуга и производа који су саставни делови пројекта „Дестинацијске менаџмент компаније – ДМЦ Дунав“. Уз Регионалну развојну агенцију Бачка, општине оснивачи су Бачки Петровац, Бач, Бачка Паланка, Беочин, Бечеј, Сремски Карловци, Жабаљ, Србобран и Тител. Природно-математички факултет (УНС) је партнер (2015). Др Александра Драгин као представник науке члан пројектног менаџмент тима.
 17. „Званични подаци у туризму – могућност примене и значај коришћења“ (трансфер знања у привреду – едукација запослених у туристичким организацијама Војводине). Организатори су Туристичка организација Војводине; Универзитет у Новом Саду (Природно-математички факултет и Универзитетски центар за примењену статистику); Секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова АПВ-а (Сектор за туризам и регионално-привредну сарадњу). Едукација реализована у 2013. и 2014. години. Др Александра Драгин координатор пројекта, коаутор и предавач на курсу.
 18. „Кодекс пословне етике“ (хотел „Премиер Аqуа”, Врдник) (2013). Др Александра Драгин аутор кодекса.
 19. Елаборат Наутичко-туристички центар „Марина Штранд”. ЈКП „Градско зеленило” Нови Сад (2013). Др Александра Драгин координатор пројекта и коаутор елабората.
 20. „Мастер план одрживог развоја Фрушке горе 2012-2022“. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Универзитет у Новом Саду (2012). Др Александра Драгин рецензент
 21. „Просторни план АП Војводине 2010-2020“ – Експертиза туризам. Републичка агенција за просторно планирање, Покрајински секретаријат за архитектуру урбанизам и градитељство (АПВ), Покрајински завод за урбанизам и Универзитет у Новом Саду (2010). Др Александра Драгин члан пројектног тима.
 22. „Презентација, промоција и активирање природних и културних садржаја Малог Стапара“, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ и Природно-математички факултет – Департман за географију, туризам и хотелијерство (2010). Др Александра Драгин члан пројектног тима.
 23. “Стратегија развоја туризма општине Оџаци”, Природно-математички факултет – Департман за географију, туризам и хотелијерство и Туристичка организација Оџака. Др Александра Драгин члан пројектног тима.
 24. „Израда програма за ревитализацију депопулационих пограничних подручја Баната“, Програм од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине, бр. пројекта: 114-451-0719/2009-01, 2008-2009. Др Александра Драгин члан пројектног тима.
 25. „Фолклорно наслеђе у туризму Срема“, Програм од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине, бр. пројекта: 106-451-02206, 2008. Др Александра Драгин члан пројектног тима.
 26. „Фолклорно наслеђе у туризму Бачке“, Програм од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине, бр. пројекта: 106-451-03052/06, 2007. Др Александра Драгин члан пројектног тима.
 27. „Фолклорно наслеђе у туризму Баната“, Програм од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине, бр. пројекта: 451-02007/2006, 2006. Др Александра Драгин члан пројектног тима.
 28. „Демографске транзиције у Србији“, Републички програм, Основна истраживања, бр. пројекта: 146017, 2005-2010. Др Александра Драгин члан и секретар на пројекту.
 1. Dragin, A.S., Majstorović, N., Janičić, B., Mijatov, M.B. and Stojanović, V. (2022), „Clusters of Generation Z and Travel Risks Perception: Constraining vs. Push–Pull Factors“, Mohanty, P., Sharma, A., Kennell, J. and Hassan, A. (Ed.) The Emerald Handbook of Destination Recovery in Tourism and Hospitality, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 375-395. https://doi.org/10.1108/978-1-80262-073-320221022, ISBN 9781802620740 M13
 2. Dragin, A.S., Mijatov, M.B., Majstorović, N., Janičić, B., Korovljev, D. (2022). COVID-19 Pandemic and Young Tourists’ Travel Risk Perceptions. A chapter No. 95 in Stanley D. Brunn and Donna Gilbreath, eds., COVID-19 and a World of Ad Hoc Geographies, Vol. 3, pp. 1755-1775, ISBN: 978-3-030-94349-3 (New York: Springer, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-94350-9). M13
 3. Majstorović , Dragin, A.S., Mijatov, M. B., Stojanović, V., Zadel, Z., Zelenović Vasiljević, T. (2021). Socio-Economic Sustainability of Cultural Tourism in Mediterranean during the Covid-19 Pandemic (pp. 241-262). Edited by Piera Buonincontri, Luisa Errichiello and Roberto Micera (Institute for Studies on the Mediterranean – IsMed CNR, Napoli: Italy). Book tittle: “Post Covid-19 Tourism: a Pathway Towards Sustainable Development in the Mediterranean Region”, from edition: “Tourism Studies on the Mediterranean Region”, McGraw Hill Publishing (chapter) (McGraw Hill Publishing Book). M13
 4. Mijatov, M.B., Dragin, A.S., Majstorović, N., Janičić, B., Zadel, Z. (2022). The impacts of the COVID-19 on youth tourism and hospitality managers in-training. A chapter No. 102 in Stanley D. Brunn and Donna Gilbreath, eds., COVID-19 and a World of Ad Hoc Geographies, Vol. 3, pp. 1879-1895, ISBN: 978-3-030-94349-3 (New York: Springer, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-94350-9). M13
 5. Mijatov, M., Dragin, A., Jovanović, T., Košić, K., Blešić, I. (2018). The employees’ socio-demographic characteristics and perception of the ethical climate in hotel business, 3rd International thematic monograph, Modern Management and Economy of Tourism Sector in Present Era. pp. 193-205, Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with  the Faculty of Tourism and Hospitality, Belgrade / Ohrid, DOI: https://doi.org/10.31410/tmt.2018.193 M14
 6. Mijatov, M., Dragin, A., Jovanović, T., Pivac, T., Perčević, K. (2018). The ethical code as a factor that shapes employees’ perception of ethical climate within the hotel business, 3rd International Thematic Monograph, Modern Management and Economy of Tourism Sector in Present Era. pp. 267-276, Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with  the Faculty of Tourism and Hospitality, Belgrade / Ohrid, DOI: https://doi.org/10.31410/tmt.2018.267 M14
 7. Dragin, A., Đurđev, B., Armenski, T., Jovanović, T., Pavić, D., Ivkov-Džigurski, A. Košić, K., Favro, S. (2014). Analysis of the Labor Force Composition on Cruisers: the Danube Through Central and Southeast Europe. Journal of Transport Geography, 39, 62-72.ISSN: 0966-6923, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.06.013  M21a
 8. Jovanović, T., Dragin, A., Armenski, T., Pavić, D., Davidović, N. (2013). What demotivates the tourist? Constraining factors of nautical tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30 (8), 858–872.ISSN: 1540-6306 DOI:10.1080/10548408.2013.835679 M21
 9. Marković, S., Perić, M., Mijatov, M., Dragin, A., Doljak, D. (2020). Attitudes of the Local Population in Border Municipalities on Development of Sport-Event Tourism. Journal of Hospitality & Tourism Research, https://doi.org/10.1177/1096348020927444 M21
 10. Dragin, A.S., Mijatov, M.B., Munitlak Ivanović, O., Jovičić Vuković, A., Ivkov Džigurski, A., Košić, K., Nedeljković Knežević, M., Tomić, S., Stankov, U., Vujičić, M.D., Stojanović, V., Ivanović Bibić, L., Đerčan, B., Stoiljković, A. (2022). Entrepreneurial Intention of Students (Managers in Training): Personal and Family Characteristics. Sustainability, 14(12), 7345; https://doi.org/10.3390/su14127345. M22
 11. Anđelković Ž., Kovačić, S., Bratić, M., Vujičić, D. M., Stankov, U., Pavluković, V., Dragin, A., Pivac T., Ivkov Džigurski, A., Ivanović Bibić, Ljubica, Zadel. Z., Đukičin Vučković, S. (2022). Museum Tour Guide Performance: A Visitor Perspective. Sustainability (This article belongs to the Section Tourism, Culture, and Heritage). 14(16), 10269; https://doi.org/10.3390/su141610269, ISSN 2071-1050. M22
 12. Đerčan B., Bubalo Živković, M., Gatarić, D., Lukić, T., Dragin, A., Kalenjuk Pivarski, B., Lutovac, M., Kuzman, B., Puškarić, A., Banjac, M., Grubor, B., Simović, O. (2022). Experienced Well-being in the Rural Areas of the Srem Region (Serbia): Perceptions of the Local Community. Sustainability, Special Issue: Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism. In press. https://doi.org/10.3390/su14010248 M22
 13. Blešić, I. Dragin, A., Marković, J., Čerović, S., Đeri, L. (2014). Relationships among Shopping Quality and Corporate Social Responsibility of Shopping Centers and Consumer Satisfaction: Case from Novi Sad (Serbia). Amfiteatru Economic, 35, 415-429. ISSN 1582-9146. M22
 14. Đeri, L., Armenski, T., Jovanović, T., Dragin, A. (2014). How income infuences the choice of tourism destination? Acta Oeconomica, 64 (2), 219–237.ISSN: 0001-6373 DOI: 10.1556/AOecon.64.2014.2.5 M22
 15. Radin, M. B., Vujičić, M. D., Todorović, N., Dragin, A. S., Stankov, U., & Mijatov, M. B. (2022). Modeling spa destination choice for leveraging hydrogeothermal potentials in Serbia. Open Geosciences, 14(1), 906-920. https://doi.org/10.1515/geo-2022-0404 M23
 16. Dragin A. S., Jovičić D., Bošković D. (2010). Economic Impact of Cruise Tourism Along the Pan-European Corridor VII, Economic Research – Ekonomska istraživanja, 23 (4), 127-141. ISSN: 1331-677X (Print) 1848-9664 (Online) M23
 17. Djurdjev B. S., Arsenović D., Dragin A. (2010). Contemporary problems in studying population of Vojvodina Province, Acta geographica Slovenica, 50-1. ISSN: 1581-6613 M23
 18. Ivkov-Džigurski, A., Babić, V., Dragin, A., Košić, K., Blešić, I. (2012). The Mystery of Vlach Magic in the Rural Areas of 21st century Serbia. Eastern European Countryside, 18, 61-83. DOI: 10.2478/v10130-012-0004-9, ISSN: (Print) 1232-8855 M23
 19. Armenski, T., Gomezelj, D., Đurđev, B., Ćurčić, N., Dragin, A. (2012). Tourism Destination Competitiveness – Between Two Flags. Economic research, 25 (2), 485-502.ISSN: 1331-677X (Print) 1848-9664 (Online) DOI: 10.1080/1331677X.2012.11517519 M23
 20. Dragin, A. S., Jovanović, T., Mijatov, M., Majstorović, N., Dragin, V. (2019). Types and factors of ethical climate perception in Serbian tourism industry, Journal of East European Management Studies, Operationalising Corporate Social Responsibility and Business Ethics in the Central and Eastern Europe – Special Issue, December, 63-98 pp. DOI: 10.5771/9783845298696-63 M23
 21. Jovanović, T., Mijatov, M., Dragin, A., Majstorović, N., Simat, K. (2018). Identification of Predictors’ Effects on Perceiving the Ethical Climate and Job Satisfaction within Serbian Tourism Industry. Journal of Management and Organization, in press. DOI: https://doi.org/10.1017/jmo.2019.36 M23
 22. Ivkov Dzigurski, A., Vučković, S., Stajić, S., Sekulić, M., Bibić, Lj., Jovanov, J. & Dragin, A. (2023). Attitudes of university students towards institution of a marriage. Przemiany rodziny, 12, 15-30, DOI: 10.25167/FF/4809 M23 (ERIH PRUS) https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/issue/current
 23. Dragin, A.S., Đurđev, B.S., Armenski, T. (2008). Da li su međunarodna turistička krstarenja Pan-evropskim Koridorom 7 zaista putovanja turista treće dobi? Glasnik srpskog geografskog društva, knjiga LXXXVIII/4, pp. 29-38, Beograd, ISSN 0350-3593, UDK: 911.314.422. M23
 24. Dragin, A.S., Bubalo Živković, M, Đurđev, B.S. (2009). Doživljaj Srbije: Turisti međunarodnih krstarenja Koridorom 7. Glasnik srpskog geografskog društva, br. 2, pp. 135-148, Beograd. 911.3:380.8(497.11) M24
 25. Armenski T., Zakić, L., Dragin, A. S. (2009). The Perception of Foreign Tourists on the Image of Serbia (Percepcija inostranih turista o imidžu Srbije), Glasnik srpskog geografskog društva, br. 1, pp. 53-64 (pp. 39-52), Beograd. UDK 911.3:380.8(497.11) M24
 26. Lukić, T., Dragin, A., Ivanović. Lj. (2010). Doseljavanje u prigradska naselja, studija slučaja: opština Temerin – Immigration in the Suburban Settlements. Case Study: the Municipality of Temerin, Zbornik Matice Srpske za društvene nauke – Matica Srpska, Department of Social Sciences, Social Sciences Quarterly, br. 131, pp. 115-126, Novi Sad. ISSN 0352-5732 / UDC 3(05) M24
 27. Lukić, T., Đurđev, B., Dragin, A. (2010). Polno-starosna struktura stanovništva Goča i podgorine krajem XX i početkom XXI veka. Glasnik srpskog geografskog društva, 1 (90), 237-256. ISSN 0352-5732 / UDC 3(05) M24
 28. Pašić, M. Ivkov-Džigurski, A., Dragin, A. (2010). Nezaposlenost kao jedan od vodećih problema depopulacije u pograničnim opštinama Banata – Unemployment as One of the Leading Problems of Depopulation in Border Municipalities of Banat, Zbornik Matice Srpske za društvene nauke – Matica Srpska, Department of Social Sciences, Social Sciences Quarterly, br. 131, pp. 277-292, Novi Sad. ISSN 0352-5732 / UDC 3(05) M24
 29. Gajić, T., Ivkov-Džigurski, A. Dragin, A. (2010). Analiza turističkog prometa u Srbiji i njegov uticaj na ekonomski razvoj. Ekonomika poljoprivrede, br. 2, pp. 225-239. ISSN 0352-3462 M24
 30. Leščešen, I. Ivanović Bibić Lj., Dragin, A., Balent, D. (2013). Problems of Teaching Organisation in Combined (Split) Classes in Rural Areas of the Republic of Serbia. Geographica Pannonica, 17(2), 54-59.ISSN 0354-8724 (hard copy) | ISSN 1820-7138 (online) UDC: 05:91(497.1)=20 M24
 31. Dragin A., Kruzmetra, M., Jeroscenkova, L., Bikse, V., Pivac, , Rivza, B. (2015). Craft as a Business Development Challenge: Latvian and Serbian Craftsmen`s Views. Procedia – Social and Behavioral Sciences 185, 76-83 pp. 3rd World Conference on Psychology and Sociology, WCPS – 2014.DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.433 M24
 32. Anđelković, Ž., Dragin, A., Božić, S., Košić, K. (2017). Emotional Exhaustion and Job Satisfaction of Tour Guides in Rural Areas. Economics of Agriculture, 1, 11-26.UDC 338.48(036) DOI: 10.5937/ekoPolj1701011A M24
 33. Erdeji, I., Dragin, A. (2017). Is Cruising along European Rivers Primarily Intended for Seniors and Workers from Eastern Europe? Geographica Pannonica, 21 (2), 115-123. ISSN 0354-8724 (hard copy) | ISSN 1820-7138 (online) DOI: 10.18421/GP21.02-05 M24
 34. Mijatov, M. Blešić, I., Dragin, A. (2018). Corporate Social Responsibility and Service Orientation of Hotel Employees. TEME – Journal for Social Sciences, XLII, 2, 441-458. DOI: 10.22190/TEME1802441M, UDK 005.963:640.4, ISSN 0353-7919 M24
 35. Jovanovic, T., Dragin, A.S., Ivanovic-Bibic, Lj., Ivkov-Dzigurski, A., Ristanovic, B. (2018). Pupils’ Perception of Cognitive Advantages of Internet Usage while Teaching Geography in Primary and Secondary Schools. Zbornik radova Geografskog fakulteta u Beogradu, 66 (2), 5-22. doi:10.5937/zrgfub1802005J ISSN 1450-7552, eISSN, 2334-9441 M24
 36. Blešić, I., Tepavčević, J. Stanić, M., Dragin, A., Ivkov, M. (2018) Impact of Innovations on Service Orientation of Employees in The Hotel Management Quarterly Marketing Journal, 50 (1), 13-23. file:///C:/Users/PC/Downloads/Marketing_vol%2050_no%201%20(1).pdf UDK: 005.591.6:338.486.3:640.412, M24
 37. Perčević, K., Dragin, A., Mijatov, M. (2018). Analiza švajcarske kulture po modelu Hofstedea za potrebe istraživanja turističkog tržišta, Marketing, 49(4), 288-298. M24
 38. Dragin, A., Lazarević, A., Mijatov, M. (2018).. The Position of the tourist escort in Serbia. Economic Themes, 56 (2), 203-220. M24
 39. Božić S., Jovanović, T., Dragin, A., Spasojević; B., Lukić, L. (2018) The Perception of Unethical Issues in Selected Thailand Tourist Areas: Measuring the Attitudes of Foreign Tourism Students. Journal of the Geographical Institute „Jovan Cvijic“ SASA, 68 (1), 85-100. DOI: https://doi.org/10.2298/IJGI1801085B M24
 40. Simat Kolhajm, K., Dragin, A., Pavlukovic, V., Markov, S. (2019). The ethical dimension of travel agencies business in changing business environment (Serbia). Geographica Pannonica, 23 (1), 64-75, DOI: 10.5937/gp23-16828 ISSN 0354-8724 (hard copy) | ISSN 1820-7138 (online) M24
 41. Jovičić, D., Dragin, A.S. (2008). The Assessement of Carrying Capacity – A Crutial Tool for Managing Tourism Effects in Destination. Međunarodni naučni skup „Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji 2008“. Rad u plenumu, 9-10. oktobar 2008. godine, štampan u izvodu: 6. pp. PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, ISSN 1450-6661. M32
 42. Dragin, A. (2017). Cultural Bubbles Inside Tourism Space. 17the Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – CTTH 2017 – „New Spaces in Cultural Tourism“ (1-2. September 2017). 4-5 pp, PMF.ISBN 978-86-7031-444-3http://www.dgt.uns.ac.rs/ctth/2017/ctth2017ab.pdf M32
 43. Dragin, A. (2018). Overall evaluation of tourism in Serbia and discussion on EU – Western Balkans relationships with respect to tourism. Panel Session – ICESoS 2018: Contemporary Trends in Tourism and Hospitality Industry in the Balkan Region, Sarajevo 10-12. maj (2018). M32
 44. Dragin, A. (2010). Međunarodna turistička krstarenja Koridorom 7. Prirodno.matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad (1-220), UDK: 338.48:797 (497.11 ) 379.846(282.243.7),ISBN 978-86-7031-205-0. M41
 45. Ivkov-Džigurski, A., Romelić, J., Lazić, L., Dragin, A. (2011). Folklorno nasleđe u turizmu Bačke. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu Izvršnog veća AP Vojvodine po projektu iz oblasti zaštite kulturne baštine u AP Vojvodini u 2007. (pp.1-318), UDK: 398(497.113), ISSN 978-86-7031-228-9, COBISS.SR-ID 264797191. M41
 46. Ivkov-Džigurski, A., Romelić, J., Lazić, L., Dragin, A., Ivanović, Lj. (2012). Folklorno nasleđe u turizmu Srema. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodnomatematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu Izvršnog veća AP Vojvodine po projektu iz oblasti zaštite kulturne baštine u AP Vojvodini u 2007. (pp.1-324), UDK: 338.482:39(497.113 Srem), ISSN 978-86-7031-287-6, COBISS.SR-ID 264797191. M41
 47. Dragin A. (2006). Lovno-turistički resursi Bačke – Stanje, održivi razvoj i korišćenje. Monografija. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad (pp. 1-121), UDK: 338.48:639.1 (497.113 Bačka), ISBN 978-86-7031-121-3. M42
 48. Ivkov, A., Romelić, J., Lazić, L., Dragin, A., Ivanović, Lj. (2007). Folklorno nasleđe u turizmu Banata. Prirodno-matematički fakultet – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo (Novi Sad) i Pokrajinsko Izvršno veće – Odeljenja za kulturu (Novi Sad) (pp.1-234), UDK: 338.48-6:7/8 (497.13 ) 398(498.113), ISBN 978-86-7031-150-3. M42
 49. Ivkov-Džigurski A., Bubalo-Živković, M., Lukić, T., Dragin, A., Ivanović, L., Pašić, M. (2010). Demografski razvoj pograničnih opština Banata u drugoj polovini XX veka. PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad (pp.1-206). pp. ISBN 978-86-7031-214-2, udc: 314.8(497.113 Banat). M42
 50. Stojanović V., Lazić, L., Pavić, D., Panjković, B., Košić, K., Dragin, A., Stankov, U., Jovanović, M., Pantelić, M., Stamenković, I., Ivanović, Lj. (2011). Studija izvodljivosti razvoja ekoturizma u zaštićenim prirodnim dobrima Vojvodine (sa posebnim osvrtom na Ramsarska područja). Univerzitet u Novom Sadu, Prirodnomatematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo (pp. 192), 338.48-6:502/504(497.113), ISBN 978-86-7031-226-5, COBISS.SR-ID 264498951. M42
 51. Dragin, A., Blešić, I., Pivac, T., Košić, K., Demirović, D. (2018). Plasman domaćih gastronomskih proizvoda u turizmu – izazovi i šanse. Škola biznisa, 1, 86-104. DOI 10.5937/skolbiz1-16287 ISSN: 2406-1301 M51
 52. Dragin, A., Lazarević, A., Mijatov (2018). The Position of Tourist Escorts in Serbia. Ekonomske teme, 56(2). 203-220, UDC 33(497.11). ISSN: 0353-8648, eISSN: 2217-3668 http://economic-themes.com/pdf/et2018en2_04.pdf M51

Предавања

  ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА (БОЛ. 17)
  ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА (БОЛ. 17)

Вежбе

  ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА (БОЛ. 17)
  ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА (БОЛ. 17)

Испити

  ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА (БОЛ. 17)
  ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА (БОЛ. 17)

Материјали

ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА (БОЛ. 17)

Обавештења

25. јануара 2023.
Ukupni bodovi

Поштоване колеге,

У табели ћете видети издвојене бодове са колоквијума и са испита. У укупним бодовима су додати и бодови за доласке, као и за сајт. Ко није презентовао сајт могао је добити максимално 10 бодова (од могућих 20).

Ко није јуче донео индекс може доћи у петак, 27.01.2023. године, у 13 часова (кабинет 33).

Предметни професор, др Александра Драгин
Презиме студента Име студента Kолоквијум Испит Укупно
1.     Бајагић Стефан    
2.     Бијекић Биљана    
3.     Бијелић Наталија    
4.     Божић Лана 19 42 84
5.     Будаи Кристина 20 41 84
6.     Бурсаћ Милица    
7.     Видић Николина 24 45 93
8.     Влаисављевић Марија 26 38 75
9.     Гаврић Митар 20 44 88
10.  Гвоздић Милица 23 45 97
11.  Грујић Анастасија 24    
12.  Дамјановић Урош 19 45 94
13.  Данојлић Николина 19 36 77
14.  Дешић Бранислав 19    
15.  Ђокић Јована 26 42 91
16.  Зелић Страхиња 20 28 73
17.  Илијин Станислава 16 35 81
18.  Илић Тамара    
19.  Јакшић Вера 25 25 68
20.  Јерков (или Јанков) Тијана 26    
21.  Јовановић Јована 29    
22.  Јовичковић Анђелија    
23.  Јокановић Саво    
24.  Кало Анита    
25.  Карас Јована 24 45 87
26.  Керкез Страхиња 25 34 84
27.  Кипић Тамара 21 45 96
28.  Кнежевић Душан 28 44 95
29.  Кнежевић Миња    
30.  Којић Павле 22    
31.  Маравић Лара 16    
32.  Матић Љубица    
33.  Миланов Катарина 27 43  
34.  Миленковић Софија    
35.  Миљков Жељана 22    
36.  Наградић Лорена 27 43 95
37.  Нинковић Тамара 18    
38.  Новковић Милица 16 43 87
39.  Обрадов Милена 28    
40.  Пошарац Милица 17 45 86
41.  Прелевић Стефана 30 45 100
42.  Пузић Лазар    
43.  Пушкаш Рената    
44.  Радић Младен 28 45 98
45.  Радуловић Кристина 28 44 97
46.  Растовић Кристина 22    
47.  Ратковић Жељана 26 36 84
48.  Репић Александар 16    
49.  Сикирица Душка 10    
50.  Станишић Лена 17    
51.  Стефановић Дијана    
52.  Суботин Бранислава 23 30 65
53.  Трајбар Анастасија 29 45 100
54.  Узелац Лазар 25 30 85
55.  Хорват Нина 20 45 87
56.  Цветковић Софија 27 44 99
57.  Шалипуревић Елена 16    
58.  Шаровић Михајло    
59.  Шилић Анђела 20    
60.  Шкорић Тамара    

21. децембра 2022.
Важно обавештење

Поштоване колеге,

Погледајте на Moodle предмета Посебни облици туризма важно обавештење постављено под Topic 13. Ту ћете наћи термине презентовања вашег сајта и друге потребне информације везане за завршетак семестра.

др Александра Драгин

25. новембра 2022.
Колоквијум

Драге колеге,

Резултати колоквијума, одржаног 23.11.2022. године, су окачени на Moodle платформи предмета.

Колоквијум можете погледати у среду у 12,15 у кабинету 33, након вежби.

др Александра Драгин

28. септембра 2022.
Ispit u roku Oktobar 2

Drage kolege, ispit će sutra početi u 9:15, umesto u 8h.

Vidimo se, dr Aleksandra Dragin

29. маја 2022.
Konačni bodovi i upis ocene u majskom ispitnom roku

Bojić Anđela: ocena 10 (94 bodova)

Đorđević Mihajlo: ocena 9 (87 bodova)

Radujko Anđela: ocena 9 (86 bodova)

Simin Strahinja: ocena 8 (79 bodova)

 

Predmetni profesor, dr Aleksandra Dragin

24. маја 2022.
Упис оцена са писменог дела испита

Драге колеге,

Упис оцена са полагања писменог дела који се полаже 25.05. ће бити у петак, 27.05. у 13 часова у кабинету 33. Тада ће презентовати сајтове они који то још нису урадили.

др Александра Драгин, редовни професор

9. марта 2022.
РЕЗУЛТАТИ СА ДАНАШЊЕГ ПОЛАГАЊА

КОЛОКВИЈУМ – БОДОВИ (минимално 16 бодова за пролаз / максимално 30 бодова)

 1. Андрић Андреа: 18
 2. Чавик Исидора: 20
 3. Бојић Анђела: 24
 4. Гагић Виолета: 28
 5. Радујко Анђела: 29

нису положили:

 1. Мајкић Невена: 4
 2. Миливојчев Ана: 6
 3. Тадић Павле: 10
 4. Тепић Жаклина: 11

 

УКУПНИ БОДОВИ након положеног писменог дела испита

 1. Авазовић Марија: 95
 2. Вучетић Александра: 68
 3. Јаковљевић Душан: 71
 4. Јањић Јелена: 57
 5. Јовановић Тамара: 96
 6. Калуђеровић Максим: 76
 7. Максић Николина: 91
 8. Мандић Катарина: 77
 9. Миљевић Јелена: 56
 10. Николић Теодора: 83
 11. Павловић Данило: 93
 12. Пајић Елена: 74
 13. Родић Анђела: 81
 14. Сабадош Сања: 100

10. јануара 2022.

Drage kolege,

Ukoliko neko želi da pogleda svoj kolokvijum, može doći sledeći ponedeljak u vreme konsultacija u 12h – kabinet 33.

dr Aleksandra Dragin

27. децембра 2021.
Термини полагања колоквијума и презентовања сајта

Drage kolege, u ponedeljak 10.01.2022. godine,

Svi studenti koji su prva grupa polažu kolokvijum u 9:25 u učionici Li16.

Svi studenti koji su druga grupa polažu kolokvijum u 10:20 u učionici Li16.

 

U tabeli ispod je raspored prezentovanja sajta istog dana, 10.01.2022. godine.

PREZENTOVANJE SAJTA u 8:30 (Li 5)

1. Ema Đokić Venecija
2. Stanko Jagodić Kanada
3. Milica Obradović Venecija 2
4. Jovana Pjevčević Lisabon
5. Elena Pajić Istanbul
6. Martina Vekić Italija
7. Isidora Savić Jahorina
8. Anđela Gićanov Sicilija

PREZENTOVANJE SAJTA u 11:15 (Li 5)

9. Anđela Rodić Crna Gora
10. Ana Ivanković Mediteran
11. Mia Rašović Nju Jork
12. Teodora Nikolić Pariz
13. Žaklina Topić Jahorina
14. Jelena Miljević Beč
15. Katarina Mandić Island
16. Nikola Milosavljević Kipar

 

 

25. децембра 2021.
Термини презентовања сајта

Drage kolege,

U tabeli ispod je prikazana satnica kada ko dolazi da prezentuje svoj sajt u ponedeljak, 27.12.2021. godine.

RBR Student Tema
8:30
1. Teodora Gavrilović Kina
2. Marina Rajilić Karlovački vinogradi
3. Daria Gerić Egipat
4. Anđela Gićanov Sicilija
5. Dušanka Biorac Pl. Golija
6. Anastasija Arsić Višegrad
9:25
7. Milan Lučić Bavarska
8. Marija Avazović Havana
9. Danilo Babović Kuba
10. Tamara Mojsovski Pariz
11. Gordana Janković Barselona
12. Nevena Majkić Turska
10:20
13. Sonja Simić Dubai
14. Violeta Gagić Grčka
15. Aleksandra Vučetić Zlatibor
16. Andreja Andrić Tajland
17. Ilija Cvetanovski Bar
18. Mihajlo Đorđević Alpi
11:15
19. Aleksandra Blagojević Maldivi
20. Dušan Jakovljević Planina i NP Tara
21. Danilo Pavlović Rio de Ženeiro
22. Pavle Tadić Zapadna obala SAD-a
12:00
23. Mihajlo Asanović Norveška

23. децембра 2021.
Термини одржавања КОЛОКВИЈУМА

Drage kolege,
Kolokvijum će biti održan 10.01. 2022. godine u terminu predavanja: prva grupa u 9:25, druga grupa u 10:20 (Li16).
dr Aleksandra Dragin, predmetni profesor

10. децембра 2021.

Drage kolege,

U ponedeljak, 13.12.2021. će nam na drugi čas nastave (10:20-11:05) doći kolega mag.oec. Vedran Milojica sa Visoke poslovne škole PAR, Rijeka (Hrvatska) da održi predavanje.

Vidimo se čas pre toga (9:25), kada nastava počinje – Li16.

dr Aleksandra Dragin, predmetni profesor

7. новембра 2021.
Термини

Drage kolege,

U ponedeljak, 08.11.2021. godine počinjemo sa vežbama u računarskoj učionici Li5.

Prva grupa ima vežbe od 8:30 do 9:15.

Zatim obe grupe imaju 2 časa predavanja u učionici Li16 (od 9:25 do 11:05).

Nakon toga ostaje druga grupa na vežbama u učionici Li5 (11,15-12,00).

Sutra se dogovaramo oko vaših tema za izradu sajta i počinjemo da pravimo sajtove.

Spisak studenata po grupama možete videti na mom prethodnom obaveštenju, okačenom 10.10.2021. godine.

dr Aleksandra Dragin, predmetni profesor

 

 

10. октобра 2021.
Распоред по групама

Драге колеге,

У понедељак, 11.10.2021. године почињемо са наставом из предмета Посебни облици туризма. Прва група нека дође у 8:30 (до 10:10), а друга група у 10:20 (до 12:00). Групе су приложене у табели.

Број индекса Име Презиме
ПРВА ГРУПА
1 2020002002 Јелена Гагић
2 2020002033 Теодора Гавриловић
3 2020002050 Теодора Остојић
4 2020002060 Викторија Јаначковић
5 2020002040 Ивана Новаковић
6 2020002001 Ања Вантук
7 2020002078 Анђела Радујко
8 2020002048 Елена Пајић
9 2020002009 Дариа Герић
10 2020002083 Мартина Векић
11 2020002025 Анђела Гићанов
12 2020002055 Душанка Биорац
13 2020002027 Анђела Бојић
14 2020002076 Лука Ћировић
15 2020002024 Анастасија Арсић
16 2020002088 Тамара Јовановић
17 2020002057 Зорана Савић
18 2020002089 Станко Јагодић
19 2020002032 Милица Обрадовић
20 2020002090 Марина Гагић
21 2020002015 Ивана Зорић
22 2020002054 Јована Пјевчевић
23 2020002007 Тамара Мојсовски
24 2020002085 Гордана Јанковић
25 2020002030 Невена Мајкић
26 2020002028 Соња Симић
27 2020002091 Ема Ђокић
28 2020002016 Теодора Драгичевић
29 2020002023 Александра Вучетић
30 2020002022 Михајло Асановић
ДРУГА ГРУПА
31 2020002011 Милан Лучић
32 2020002061 Марија Авазовић
33 2020002051 Ана Иванковић
34 2020002075 Данило Бабовић
35 2020002056 Драгана Петровић
36 2020002031 Јелена Ђурђевић
37 2020002069 Сања Сабадош
38 2020002020 Олга Савичић
39 2020002021 Илија Цветановски
40 2020002003 Миа Рашовић
41 2020002019 Михајло Ђорђевић
42 2020002092 Теодора Николић
43 2020002046 Николина Максић
44 2020002086 Жаклина Топић
45 2020002097 Александра Благојевић
46 2020002036 Душан Јаковљевић
47 2020002063 Јелена Јањић
48 2020002072 Јелена Миљевић
49 2020002079 Катарина Мандић
50 2020002093 Сергеј Јовановић
51 2020002049 Виолета Гагић
52 2020002005 Никола Милосављевић
53 2020002087 Анђела Родић
54 2020002017 Данило Павловић
55 2020002059 Неда Гњатић
56 2020002034 Павле Тадић
57 2020002029 Ања Лолић
58 2020002071 Анђела Грмуша
59 2020002098 Валентин Беркеш

Предметни професор, др Александра Драгин

7. октобра 2021.
КОНСУЛТАЦИЈЕ

Konsultacije će se u narednom periodu održavati ponedeljkom u periodu 12-13h u kabinetu 33.

dr Aleksandra Dragin, redovni profesor

15. јануара 2021.
Јануарски рок

Poštovane kolege,

Ispit je zakazan za 25.01 u 9h. Videćemo samo da li će se polagati on-line ili u učionici. Pratite obaveštenja. Da bi se ispit polagao, neophodno je da imate urađen (ocenjen) sajt i da ste iz kolokvijuma ostvarili 16 bodova.

Ko bude izlazio na kolokvijum, ne može u istom roku polagati i pismeni. Termin za kolokvijum je isti kao i za ispit, osim ako se zbog održavanja u učionici bude radilo u više grupa. Takođe je moguće da se kolokvijum polaže preko Moodle platforme, kao prošlog puta. Pratite obaveštenja.

Predmetni profesor, dr Aleksandra Dragin

5. јануара 2021.
КОЛОКВИЈУМ

Poštovani studenti,

Kolokvijum ćete polagati preko Moodle platforme u ponedeljak 11.01.u 11:15. Imaćete 30 minuta za test. Počećete sa radom u 11:15.  Test će sadržati pitanja sa ponuđenim ili traženim kratkim odgovorima.

Predmetni prrofesor,

dr Aleksandra Dragin

 

29. новембра 2020.
Консултације у децембру

Termini konsultacija u decembru će se nastaviti u istom terminu kao što su bili u svim nedeljama oktobra i novembra: preko Skype adrese aleksandradragin@outlook.com (u terminu 10-12h). Izuzetak je 11. decembar, kada neće biti konsultacija, jer će u predviđenom terminu za konsultacije biti održan ispit.

Predmetni profesor, dr Aleksandra Dragin

12. новембра 2020.

Termini konsultacija u prvom delu novembru će se održavati na sledeći način:

06.11.2020. preko Skype adrese: aleksandradragin@outlook.com (u terminu 10-12h)

13.11.2020. preko Skype adrese: aleksandradragin@outlook.com (u terminu 10-12h)

 

17. октобра 2020.
Консултације

Termini konsulacija u oktobru će se održavati od 10h do 12 h na sledeći način:

16.10.2020 preko Skype adrese: aleksandradragin@outlook.com

23.10.2020 preko Skype adrese: aleksandradragin@outlook.com

30.10.2020 u Školi u kabinetu 33.

21. септембра 2020.
Резултати колоквијума и испита – Октобарски рок

Rezultati kolokvijuma (bodovi):

 • Marić Jovana – 30

 

Rezultati pismenog dela ispita (bodovi):

 • Popović Jelena – 45
 • Marović Aleksandra – 27
 • Tešić Danijela – 42
 • Keleman Dajana – 23
 • Pop Ana – 45
 • Radovanović Miloš – 32
 • Bovan Jelena – 27

 

Konačna ocena:

 • Bovan Jelena – 8 (77 bodova)
 • Zrnić Jovana – 9 (86 bodova)
 • Keleman Dajana – 7 (66 bodova)
 • Marović Aleksandra – 7 (70 bodova)
 • Pop Ana – 10 (97 bodova)
 • Popović Jelena – 9 (86 bodova)
 • Radovanović Miloš – 9 (82 boda)
 • Tešić Danijela 10 (93 boda)

 

dr Aleksandra Dragin, predmetni profesor

20. септембра 2020.
Upis ocena u Oktobarskom roku

Upis ocena će biti u ponedeljak, 21.09.2020. u 11:20, u kabinetu 33.

dr Aleksandra Dragin, predmetni profesor

2. септембра 2020.
Rezultati – Septembarski ispitni rok 2020.

Položili kolokvijum (bodovi):

 • Bovan Jelena – 23
 • Keleman Dajana – 21
 • Marović Aleksandra – 21
 • Pop Ana – 30
 • Popović Jelena – 19
 • Tešić Danijela – 29

Položili pismeni deo ispita (bodovi):

 • Momirov Jovana – 29
 • Prokić Marija – 30

dr Aleksandra Dragin, predmetni profesor

1. јула 2020.
29.06.2020. godine: rezultati polaganja

Ispit su položile Kunić Aleksandra (85 bodova – ocena 7) i Crepulja Teodora (89 bodova – ocena 9).
Rezultati kolokvijuma (15 potrebno za prolaz):
 • Pop Ana: 12 bodova
 • Prokić Marija: 18 bodova
 • Momirov Jovana: 25 bodova
dr Aleksandra Dragin, predmetni profesor

29. јануара 2020.
ISPIT – UPIS OCENA

Upis ocena iz predmeta Posebni oblici turizma će biti u četvrtak, 30.01. u 10h (kabinet 33). Dolazak je OBAVEZAN zato što svaki student mora da se potpiše u Zapisnik sa ispita.

Bodovi su postavljeni na sajt kod Materijala za nastavu.

dr Aleksandra Dragin

21. јануара 2020.
POLAGANJE U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ROKU 2020. godine

U sredu, 29.01. polagaće se sledeće:

 • u 9h kolokvijum,
 • u 10h prezentovanje sajta,
 • u 11h pismeni deo ispita

Minimum bodova od predispitnih obaveza je 28. Tabela sa bodovima je uneta kod Materijala za nastavu.

Redovni profesor, dr Aleksandra Dragin

18. јануара 2020.
Potpisi

Studenti koji nisu dobili potpis iz predmeta Posebni oblici turizma neka dođu u ponedeljak 20.01.2020. u 11:25 u Pokrajinski zavod za zaštitu prirede – Radnička 20, na poslednji termin.

dr Aleksandra Dragin, redovni profesor

18. јануара 2020.
Sajt

Svi koji nisu usmeno predstavili svoj sajt neka dođu u ponedeljak u 10:20 u lab. 4 da predstave sajt i dobiju bodove.

Obavezni elementi sajta su:

 • 5 strana (na poslednjem statistika),
 • sve što je na sajtu mora imati naveden izvor (tekst, slike, grafikoni…) zbog autorskih prava,
 • pojedine reči teksta moraju biti hiperlinkovane,
 • 1 youtube snimak postavljen,
 • 1 hiperlinkovano dugme postavljeno.

Do utorka, 21.01.2020. neka svi (koji do sada nisu) pošalju adresu svog sajta na mejl sadragin@gmail.com. Time će bodovi iz te aktivnosti biti unete za formiranje konačne ocene studenta iz predmeta Posebni oblici turizma.

Predmetni profesor,

dr Aleksandra Dragin

14. јануара 2020.
ODLAZAK U POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE

U ponedeljak 20.01.2020. godine, posle vežbi od 10:20 i predstavljanja studentskih sajtova, u 11:30 idemo u organizovanu posetu POKRAJINSKOM ZAVODU ZA ZAŠTITU PRIRODE U NOVOM SADU. Kolege iz Zavoda će nam predstaviti međunarodni dvoipogodišnji projekat „coop MDD“, koji sufinansira Evropska unija putem programa Interreg Danube Transnational IPA. Cilj projekta je usklađivanje praksi upravljanja u 12 zaštićenih područja koja se nalaze u pet zemalja (Austrija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska i Srbija), kako bi se osigurala ekološka celovitost budućeg jedinstvenog UNESCO prekograničnog Rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“, izuzetnog evropskog rečnog predela koji je poznat i kao „Evropski Amazon“. Na tom prostoru se razvijaju i određeni oblici turizma.

Krećemo sa Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad u 11:10. Ko dolazi direktno u Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, nalazimo se tamo u 11:25 – adresa Radnička 20a.

Dolazak je obavezan i naravno donosi bodove. Svi koji tokom semestra nisu dolazili na vežbe/predavanja će ovim odlaskom u Pokrajinski zavod za zaštitu prirode ostvariti minimum za potpis i naravno bodove.

dr Aleksandra Dragin

 

11. јануара 2020.
POSEBNI OBLICI TURIZMA

Prezentovanje sajtova će biti u ponedeljak, 13.01. od 11:15 do 12:55.

Ko želi da vidi svoj kolokvijum, može doći u kabinet 33 od 10:20 do 11:15 ili u 12:55.

 

Predmetni profesor, dr Aleksandra Dragin

22. децембра 2019.
Kolokvijum iz predmeta Posebni oblici turizma

Kolokvijum će se održati u ponedeljak, 23. decembra 2019. u sledećim terminima:

 • grupa koja ima vežbe pre predavanja će raditi kolokvijum u 10:20, lab. 4.
 • grupa koja ima vežbe posle predavanja će raditi kolokvijum u 13:05, lab. 4.

 

Predmetni profesor,

dr Aleksandra Dragin