Izaberite stranicu

др Ана Јовичић Вуковић

Звање

Предавач

E-mail ana.jovicicvukovic@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854023
Кабинет КАБИНЕТ 13
Консултације Четвртак 12:00-14:00
Онлајн консултације Тренутно се не одржавају

Др Ана Јовичић Вуковић рођена је 1987. године. Докторирала је 2015. године на  Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду на тему ,,Организациони фактори као предиктори иновативности у хотелијерству Србије”.

Основне и мастер студије туризма и менаџмента са просеком 10,00 паралелно је завршила на два факултета, Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду и Пословном факултету у Београду Универзитета Сингидунум.

Од 2009. ангажована је у настави предметима из области општег менаџмента, туризма и хотелијерства, а као истраживач била је укључена на два Републичка начна пројекта, на Природно-математичком Факултету у Новом Саду и на Географском институту Јован Цвијић САНУ у Београду, као и на Покрајинском развојно-истраживачком пројекту на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду. Од 2019. године ангажована је као координатор истраживања у оквиру Ерасмус+ Жан Моне пројекта ИНЕЕС чији је носилац Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.

Захваљујући академском успеху била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Ерасмус Мундуса, Фонда за младе таленте, Немачке службе за академску размену (ДААД), Аустријске агенције за међународну мобилност (ОЕАД), Фондације Хемофарм и других организација. Такође, добитница је награде за успех током студирања од стране Природно-математичког факултета и Универзитета у Новом Саду.

У оквиру програма усавршавања и размене боравила је на Универзитету БОKУ у Бечу, Универзитету у Сплиту, Универзитету у Трсту, као и на DID deutsch Институту у Берлину и Минхену.

Била је учесница различитих програма неформалног образовања из области управљања пројектима, туризма и хотелијерства, ИТ-ја и полазница менторског програма ,,Подели своје знање – постани менторка“.

Аутор је и коаутор више од 60 научних радова и коаутор уџбеника ,,Менаџмент услуга“.

У 2017. години изабрана је за предавача на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду и научног сарадника Географског института Јован Цвијић САНУ Београд.

Члан је Центра за развој каријере и стурчну праксу, маркетинг тима, и Kанцеларије за пројекте Високе пословне школе струковних студија Нови Сад.

Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja (M14)

Spasojević Šijački, B. Berić, D. Jovičić, A. (2015). The Role of Local Events within Danube Region the Case Study of „Christmas Street“, Ruma, Serbia, Die Donau schafft Identität, Beiträge der Danube Summer School Ulm/Neu Ulm 2014, Europäische Donau-Akademie (EDA), Ulm, 48-69.

Codromaz, F. Constantin, A.Jakominić Marot, N. Jovičić, A. Nádasy, L.Z. Vitas, I. (2015). ArchaeoGates Danube River Submerged Heritage Scanning and Data-base, DIAnet International School Proceedings 2015: The role of cultural heritage for the sustainable development of the Danube Region, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 106-116.  Dostupan online: https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/11243/1/DRAVA.pdf

Gagić, S., Jovičić Vuković, A. (2017). Best human resources practices in the hotel industry, 2 nd International Scientific Conference Tourism in Function of Development of the Rupublic of Serbia, Tourism product as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other countries: Thematic Proceedings, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, Vol 1, 113-131.

Istaknuti međunarodni časopis (M22)

Petrović, M. Pavić, D. Marković, S. Mészaros, M. Jovičić, A. (2016). Comparison and estimation of the values in wetland areas: study of Ramsar sites Obedska Bara (Serbia) and Lonjsko Polje (Croatia), Carpathian Journal of Earth And Environmental Sciences, 11 (2), 367-380.

Vujičić, A. Jovičić, A. Lalić, D. Cvejanov, A. Gagić, S. (2015). The relations of job insecurity, job satisfaction and organisational commitment of the employees in companies of the tourist sector of Novi Sad, Economic and Industrial Democracy, 36(4), 633-652. Dostupan online: http://eid.sagepub.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/content/36/4/633.full.pdf+html

Jovičić A. (2015). Healthy eating habits among population in Serbia: gender and age differences, Journal of Health, Population and Nutrition, 33(1):76-84. Dostupan online: http://www.jhpn.net/index.php/jhpn/article/view/3197/1089

 Međunarodni časopis (M23)

Jovičić Vuković, A. Gagić, S. Terzić, A. Petrović, M. Radovanović, M. (2018). The impact of organizational learning on innovation: Case study of the Srbian hotel industry, East European Management Studies (u postupku objave)

Terzić, A. Jovičić, A. Simeunović-Bajić, N. (2014). Community Role in Heritage Management and Sustainable Turism Development: Case Study of the Danube Regionin Serbia. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 10(44), 183-201. Dostupan online: http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/420/410

Gagić, S. Tešanović, D. Ivkov-Džigurski, A. Pivac, T. Jovičić, A. (2013): Motives and attitudes of food and drink festival visitors: A case study of Serbia, Journal of Food Agriculture & Environment, 11 (1), 1055-1059. Dostupan online: https://www.academia.edu/5343883/Motives_and_attitudes_of_food_and_drink_festival_visitors_A_case_study_of_Serbia

Časopis međunarodnog značaja verifikovan posebnim odlukama (M24)

Gagić, S. Jovičić, A. Tešanović, D. Kalenjuk, B. (2014). Motives for food choice among Serbian consumers, Economics of Agriculture, 61 (1), 41-51. Dostupan online: http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2014/EP%20-%201%20-%202014%20-%20complete%20issue.pdf

 Naučna kritika i polemika u istaknutom međunarodnom časopisu (M25)

Jovičič, A.(2012): Book Review: Management and Strategy, Economic research, 25(1), 226-228. Dostupan online:http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=118989&lang=en

 Naučna kritika i polemika u međunarodnom časopisu (M26)

 Jovičić A. (2012), Book Review: Project Management, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal Of Tourism, 7 (2), 533 531-533. Dostupan online:http://www.chios.aegean.gr/tourism/vol7no2.pdf

Vodeći časopis nacionalnog značaja (M51)

 Petrovic, M. D., Terzic, A., Jovičić Vuković, A. Vujko, A. Brankov, J. (2016). The Standardization of the Services in Farm-stay Tourism-The EuroGites Method as a Possible Solution.Forum Geografic, 15(2), 171-179

Erdeji, I. Jovičić Vuković, A. Gagić, S. Terzić, A. (2016). Cruisers on the Danube – The impact of LMX theory on job satisfaction and employees’commitment to organization, Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, 66(3), 401-415. Dostupan online: http://www.gi.sanu.ac.rs/zbornik/index.php/zbornik/article/viewFile/5/pdf

Jovičić, A. Gagić, S. Sekulić, D. (2016). Povezanost inovativnosti i kategorije hotela – studija slučaja hotelskog sektora Republike Srbije, Marketing, 47(2), 93-103. Dostupan online: http://www.sema.rs/repository/download/marketing-vol-47-no-2.pdf

Terizić, A. Bjeljac, Ž. Jovičić, A. Penjišević, I. (2014). Cultural Route and Ecomuseum Concepts as a Synergy of Nature, Heritage and Community Oriented Sustainable Development Ecomuseum „Ibar Valley“ in Serbia, European Journal of Sustainable Development, 3 (2), 1-16. Dostupan online:http://www.ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/123/117

Jovičić, A. Vujičić, D. Oreščanin, R. Lalić, D. (2013).Job Satisfaction in the Service Organizations in Serbia, Romanian Economic and Business Review, Special Issue 1, 88-99. Dostupan online: ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rau/journl/WI13S/REBE-WI13S-A10.pdf

Petrović, D. M. Jovičić, A. Marković, J. Gagić, S. (2013). Territorial expansion of hotel chains in countires of South-Eastern Europe, Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, 63(4), 75-92. Dostupan online: http://www.gi.sanu.ac.rs/en/publications/journals/pdf/063_4/gijc_zr_63_4_009_petrovic.pdf

Jovičić, A. Berić, D. Petrović, D.M. Gagić, S. (2013). Značaj prostornog planiranja na prostoru turističke destinacije Zlatibor, Bulletin Of The Serbian Geographical Society, 93(2), 91-112. Dostupan online: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-3593/2013/0350-35931302091J.pdf

Petrović, M. Jovićić, A. Marinković, N. Marković, J. (2013): The present situation and prospects of “Sport and Business Centre Vojvodina” (SPENS) for development of tourism and sport events, International Journal of Business Tourism and Applied Sciences, 1(1), 24-36. Dostupan online:  http://www.ijbts-journal.com/images/column_1359163804/3%20Markro,%20Petrovic,%20et%20al_%20II.pdf

Petrovic, M. Đeri, L. Marković, J. Galamboš, A, Galaboš, T. Jovičić, A. (2013): Educational Level Differences in Job Satisfaction and Service Orientation: Case of Hotels in Novi Sad (Serbia), International Journal of Business Tourism and Applied Sciences, 1(2), 21-29. Dostupan online: http://www.ijbts-journal.com/images/column_1356587255/3%20FR0010-Markro%20Petrovic2%281%29.pdf

Spasojević, B., Berić, D., Jovičić, A. (2013): The importance of local events in enriching the cultural and tourism offer,Bulletin Of The Serbian Geographical Society, 93(1), 69-88. Dostupan online: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-3593/2013/0350-35931301069S.pdf

Edeji, I. Gagić, S. Jovičić, A. Medić, S. (2013): Development of Rural Tourism in Serbia Journal of Settlements and Spatial Planning, Special Issue 2, 309-315. Dostupan online: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_si2_2013/16JSSPSI022013.pdf

Medić, S. Gagić, S. Jovičić, A. Erdeji I. (2012): Possibilities for Improvement of Rural Tourism in Fruška Gora, Journal of Settlements and Spatial Planning, Special Issue, 1, 167-175. Dostupan online: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_si1_2012/20JSSPSI012012.pdf

Jovičić, A. Ivkov-Džigurski, A. Pivac, T. Petrović, M. Gagić, S. (2012): Why Should Internet Utilization In Travel Industry Really Matter? Case Of Serbia, International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 2 (6), 460-464. Dostupan online: http://www.ijeeee.org/Papers/164-A10009.pdf

Jovičić, A. Plavša, J. Gagić, S. Erdeji, I. (2012): Sport and recreation facilities in the tourist offer in Novi Sad hotels, Collection of Papers – Faculty of Geography at University of Belgrad, 60, 227-238. Dostupan online:http://www.gef.bg.ac.rs/img/upload/files/09_Jovicic_srb.pdf

Berić, D. Jovičić, A (2012): Cruising tourism Novi Sad and Belgrade residents’ experience analyze, Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic,62(2), 67-80. Dostupan online: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-7599/2012/0350-75991202067B.pdf

Berić, D. Jovičić, A. Đorđević, N. (2012): Značaj The importance of the event ‘Moto Bike Expo’ for tourism of Novi Sad, Collection of Papers – Faculty of Geography at University of Belgrad, 60, 239-254. Dostupan online: http://www.gef.bg.ac.rs/img/upload/files/010_Beric_srb.pdf

 Naučni časopis (M53)

Petrovic, M. D., Terzic, A., Jovičić Vuković, A. Vujko, A. Brankov, J. (2016). The Standardization of the Services in Farm-stay Tourism-The EuroGites Method as a Possible Solution.Forum Geografic, 15(2), 171-179.

 Gagić, S., Kalenjuk, B., Jovičić-Vuković, A., Petrović, M. (2016). Društveno odgovorno poslovanje u ugostiteljstvu, Turističko poslovanje, ISSN:0354-3099.

 Jovičić, A. Terzić, A. Petrović, M. (2015). Kvantitativna analiza hotelskih kapaciteta u Republici Srbiji, Hotellink, 16, (25-26), 124-133.

 Gagić, S. Plavša, J. Jovičić, A. (2015). The effect of the 2012 European Handball Championship on the humber of visits in hotels in Novi Sad, Researches Review DGTH, 44(2), 172–182. Dostupan online: http://www.dgt.uns.ac.rs/zbornik/issue44-2/en/04.pdf

Gagić, S. Kalenjuk, B. Jovičić, A. Petrović, M. D. (2015). Lojalnost gostiju u ugostiteljstvu, Turističko poslovanje, 16, 5-13.

Jovičić, A. Delić, S. Berić, D (2013). Mogući oblici  investiranja  u  hotelijerstvu, Hotellink, 14, (21-22), 86-94.

 Jovičić, A. Petrović, D. M. Vujičić, D. (2013): Briga za zaposlene kao princip menadžmenta kvaliteta – studija slučaja hotelskog lanca Intercontinental Hotels Group, Ekonomski signali, 8 (1), 1-17.

 Jovičić, A. Petrović, D. M. Koprivica M. (2013): Značaj hotelskih lanaca za održivi razvoj turizma, Turističko poslovanje, 11, 97-104.

Jovičić, A. Berić, D. Gagić, S.(2012): Evaluacija popunjenosti i iskorišćenosti odabranih smeštajnih kapaciteta na Zlatiboru, Zbornik Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo,41, 174-191. Dostupan online: http://www.dgt.uns.ac.rs/zbornik/issue41/15%20Jovicic.pdf

Petrović, M. Đorđević, J. Jovičić, A. Marković, J. Leščešen, I. (2012). Turizam i prostorno planiranje: Studija slučaja Vlasinsko jezero, Zbornik Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 41, 192-209. Dostupan online: http://www.dgt.uns.ac.rs/zbornik/issue41/16%20Petrovic.pdf

Jovičić, A. Petrović, M. Gagić, S. Berić, D. (2012): Značaj liderstva za upravljanje promenama: Studija slučaja hotelskog lanca Holiday Inn, Turističko poslovanje, 10, 113-125.

Jovičić, A. Vujičić, D. Gagić, S. Đermanović, D. (2014). Koncept Organizacije koja uči – Studija slučaja hotela X, Journal of Process Management – New Technologies, Special Edition 2014, 470-474. Dostupan online: http://japmnt.com/images/SpecialEdition2014/85.%20KONCEPT.pdf 

Gagić, S. Jovičić, A. Tešanović, D. (2013). The vital components of restaurant quality that affect guest satisfaction, Turizam, 17 (4), 166-176. Dostupan online: http://www.dgt.uns.ac.rs/turizam/arhiva/vol_1704_3.pdf

Jovičić, A. Pivac, T. Dragin, A. (2011). Ethical conduct of employees in tourist organizations in Novi Sad (Serbia). Turizam, 15(4), 135-147. Dostupan online: http://www.dgt.pmf.uns.ac.rs/turizam/arhiva/vol_1504_1.pdf

Jovičić, A. Milanović, T. Todorović, M. Vujičić, D. (2011): The Importance of Fitting Personality Dimensions and Job Characteristics in Employees in the Hotel Management, Turizam, 15(3), 119-131. Dostupan online:http://www.dgt.uns.ac.rs/turizam/arhiva/vol_1503_3.pdf

 Rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja (M44)

 Jovičić, A. Gagić, S. (2016). Hotel Innovation and Inter-cluster Differences, International Scientific Conference Tourism in Function of Development of the Rupublic of Serbia, Spa Tourism in Serbia and Experiences of Other Countries: Thematic Proceedings 2,University of Kragujevac, Faculty of hotela management and tourism in Vrnjačka Banja, 448-463

 Vujičić, D. Jovičić, A. (2013). The importance of innovativeness and knowledge management for development of rural tourism in Vojvodina, Thematic Proceedings, International Scientific Conference Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization with the Danube region, Institute of agricultural economics, Belgrade, Serbia, 229-245.

 Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini (M31)

Bjeljac, Ž. Radovanović, M. Jovičić, A. Eco-paths as part of recreation tourism in the area of Southeast Europe and models of trans-border cooperation, International Conference Recreation Geography and Innovation in Tourism, 22-25 September 2014, Irkutsk, Russia.

Petrović, M. Jovičić, A. Gagić, S. Identitet srpskog turizma: Stanje i perspektive, Zbornik radova, Zbornik radova V međunarodnog skupa ,,Vrednost i identitet” 14. Novembar 2015, 2, 568-575. Dostupan online: http://naucni-skup.fpps.edu.rs/PDF/Zbornik%205%20prelom-za%20cip.pdf

 Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)

 Gagić, S. Erdeji, I., Jovičić Vuković A. (2017). Istraživanje zadovoljstva gostiju, Studija slučaja kompanije Uniworld, 5th International scientific conference Science and Practice of Business Studies, University of Business Studies, 15 September 2017, Banja Luka

 Gagić, S. Jovičić Vuković, A. (2017.). Religion and Dietary Practices in Hospitality SITCON 2017 – Singidunum International Tourism Conference, Univerzitet Singidunum, Religious tourism and the contemporary tourism market, June 8-9 2017, Belgrade, Serbia.

 Gagić, S. Jovičić Vuković, A. Restaurant tipping habits and motives, The Sixth International Biennial Congress Hospitality and Tourism Interdisciplinary Approach, November 4th, 2016, Belgrade.

Gagić, S., Jovičić-Vuković, A., Kalenjuk, B., D. Petrović, M., Electronic meal experience: the analysis of best restaurants in Novi Sad, SITCON 2016 – Singidunum International Tourism Conference, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2016, doi:10.15308/Sitcon-2016-235-242

Dejanović, A. Jovičić, A. Perić, M. (2016). Uslužna klima i uslužna orijentacija: sličnosti i razlike. LIMEN naučna konferencija – Liderstvo i menadžment: integrisane politike istraživanja i inovacija 15.decembar 2016. godine, Beograd, 260-265.

Terzić, A. Petrović, M. Jovičić, A. The role of Cvijić’s research in identification of intangible cultural heritage, 150th Anniversary of Jovan Cvijić’s Birth, Scientific Meetings, Book CLXII, Presidency Book 10, Vol I,II, October 12–14th, 2015 Belgrade, 625-641.

 Gagić, S. Jovičić, A. Erdeji, I. Kalenjuk, B. Petrović, M. Analiza kvaliteta u vojvođanskim restoranima, Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije Univerziteta Singidunum, Konkurentnost turističke destinacije, SITCON 2015, 25. septembar, Beograd, 237 – 241. Dostupan online:http://portal.sitcon.singidunum.ac.rs/Media/files/2015/237-241.pdf

Gagić, S. Jovičić, A. Berić, D. Petrović, M. Erdeji, I. Tourism as a segment of spatial planning of Stara Planina, International Scientific Conference Proceedings, Sustainable Mountain Regions: Make Them Work, 14-16 May 2015, Borovets, Bulgaria, 203-208.

Vujović Đermanović, D. Vujičić, D. Jovičić, A. Korišćenje društvenih mreža u učenju na daljinu, XXI skup Trendovi razvoja – Trend 2015 – Univerzitet u promenama, 23-26. februar 2015, Zlatibor, Srbija. Dostupan online: http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/trend_2015/radovi/T4.1/T4.1-2.pdf

Jovičić, A. Gagić, S. Petrović, M. Terzić, A. Vujičić, D. (2015). Franšizing kao savremeni način poslovanja, Studija slučaja hotelskog lanca InterContinental Hotels Group, Zbornik radova sa trećeg međunarodnog naučnog skupa ,,Trendovi u razvoju turizma i hotelijerstva“, 12-13. septembar 2013, Kotor, Crna Gora, 109-118.

Gagić, S. Jovičić, A.Vuksanović, N. (2015). Inovacije u restoraterstvu, Zbornik radova sa trećeg međunarodnog naučnog skupa ,,Trendovi u razvoju turizma i hotelijerstva“, 12-13. septembar 2013, Kotor, Crna Gora, 88-98.

Jovičić, A. Vujičić, D. Gagić, S. Đermanović, D. (2014). Koncept Organizacije koja uči – Studija slučaja hotela X, Knowledge –International Journal: Scientific and applicative papers, Vol 1&2, IKM Skopje, Macedonia, Second International Conference New Knowledge for the New Peopele, 20-23 May 2014, Ohrid, Macedonia, 480-484.

Vujičić, D. Jovičić, A. Cvejanov, A. Ispitivanje stavova učesnika studentskih razmena, XX skup Trendovi razvoja “Razvojni potencijal visokog obrazovanja” – Trend 2014, 24-27.02.2014.Kopaonik, Srbija. Dostupan online: http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/trend_2014/radovi/T3.3/T3.3-5.pdf

Gagić, S. Jovičić, A. Erdeji, I. Green technologies in the hospitality industry, Environmental protection of urban and suburban settlements: Proceedings, XVII International Eco-Conference, 25-28 September 2013, Novi Sad, Srbija, 515-521.

Jovičić, A. Gagić, S. Berić, D. Erdeji, I. Medić, S. Impacts of tourism in protected areas: Case study of Kopaonik National Park, Environmental protection of urban and suburban settlements: Proceedings, XVII International Eco-Conference, 25-28 September 2013, Novi Sad, Srbija, 483-489.

Terzić, A. Bjeljac, Ţ, Jovanović, R. Jovičić, A. Development of rural tourism in high-mountin areas of Serbia as alternative to depopulation trend, Proceedings of the International Symposium OHRID 2013, Problems and Perspectives of Hilly Mountain Areas, September 12-15, 2013 Ohrid, Macedonia., 443-452.

Koprivica, M. Jovičić, A. RTV Vojvodina – Odgovor izazovima multikulturalnosti, Zbornik radova 3, IV međunarodni naučni skup Multikulturalnost i savremeno društvo, VŠ Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, mart 2013., Novi Sad, Srbija, 445-453.

Jovičić, A. Koprivica, M. Petrović, M.: Značaj multikulturalnosti za brendiranje Vojvodine kao turističke destinacije, Zbornik radova 3, IV međunarodni naučni skup Multikulturalnost i savremeno društvo, VŠ Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, mart 2013., Novi Sad, Srbija, 434-444.

Jovičić, A., Ivkov-Džigurski, A., Pivac, T., Petrović, M.D., Gagić, S.: Leisure Time, Travel Habits and Possibilities to Travel: Case of Serbia, International Conference on Business, Economics and Tourism Management (CBETM 2012), International Proceedings of Economics Development and Research: Business, Economics and Tourism Management, October 27-28, 2012, Hong Kong, China., 50, 84-88. Dostupan online:http://www.ipedr.com/vol50/018-CBETM2012-A10009.pdf

Petrović, M. Jovičić A. Knezu, A. Značaj strateških partnerstava za razvoj turizma na destinaciji: Studija slučaja Turističke organizacije Novog Sada, Tematski zbornik radova, VII Međunarodni naučni skup Turizam: Izazovi i mogućnosti, , 20–22. septembar 2012, Trebinje, Bosna i Hercegovina 332-342.

 Jovičić, A. Gagić, S. Berić, D. Erdeji, I. Healthier alterantives at fast food chains, Proceedings: Safe food, XVI International Eco-Conference, 26th-29thSeptember 2012, Novi Sad, Serbia, 521-528.

Gagić, S. Tešanović, D, Jovičić, A. Erdeji, I. Kalenjuk B.: Nutritional analysis of macrobiotic menu, Proceedings: Safe food, XVI International Eco-Conference, 26th-29thSeptember 2012, Novi Sad, Serbia, 547 -555.

Todorović, M. Dimitrijević, D. Jovičić, A.: ,,Can – Trace” food safety program and implementation in Canadian food industry. Proceedings: Safe food, XVI International Eco-Conference, 26th-29th September 2012, Novi Sad, Serbia, 661-666.

Erdeji, I. Tešanović, D. Jovičić, A. Gagić, S.: Proper food handling: HACCP Implementation – rules for food handling personnel, Conference Manual, 6th International Quality Conference, June 8th, 2012. Kragujevac, Serbia,, 977-982. Dostupan online: http://www.cqm.rs/2012/cd/6iqc/pdf/109.pdf

Jovičić, Ivkov Džigurski, A. Gagić, S. Erdeji, I.: The research of the hotel product Attractive Quality of the National Monument Muslibegovic House,  Conference Manual, 6th International Quality Conference, June 8th, 2012. Kragujevac, Serbia, 785-791. Dostupan online: http://www.cqm.rs/2012/cd/6iqc/pdf/86.pdf

Psodorov, D, Gagić, S. Jovičić, A.: The importance of functional food in human nutrition and comparison with conventional products, Proceedings of 6th Central European Congress on Food, 23-26 May 2012., Novi Sad, Serbia, 268-273.

Gagić, S. Jovičić, A. Tešanović, D. Popov-Raljić, J.: The structure and development of the offer of fast food restaurant chains in Serbia, 1st Belgrade International Tourism Conference 2012: Contemporary Tourism – Wishes And Opportunities Conference Proceedings, March 22-24, 2012. Belgrade, Serbia, 559-569 .

Kontić, Lj. Jovičić, A. Innovation strategies in Serbian manufacturing firms – before and during crisis, Proceedings of the International Conference on European Entrepreneurship as an Engine for Post-Crisis Development – Challenges and Opportunities, 8-10 September 2010., Borovets, Bulgaria. BAMDE 2010,149-166.

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (34)

Petrović, M. D, Terzić, A, Jovičić, A, Vujko, A., Brankov, J. (2016). The EuroGites Standards’ Role in Evaluation of Agritourist Services – The Case of Serbia, The 4th Romanian-Bulgarian-Hungarian- Serbian Conference, Vidin (Bulgaria), 119. 15. – 17. September, 2016, ISBN 978-954-723-179-5,

Gagić, S. Kalenjuk, B. Erdeji, I. Jovičić, A. Vuksanović, N. Innovation in gastronomy as a response to current trends in human nutrition, 12th Congress of Nutrition with international partipation, 31. oktobar – 3. novembar 2012. godine, Beograd, Srbija.

Jovičić, A. Gagić, S. Erdeji, I. Medić, S, Psodrov, D.: Visitor attitudes towards environmental preservation: empirical evidence from Kopaonik National Park, Treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu „Ruralni turizam – pokretač održivog razvoja“, 23. – 26. svibnja 2012., Osijek, Croatia

Gagić, S. Medić, S. Jovičić, A. Erdeji, I. Psodorov, D. Activities of efficient creating of sustainable tourism product in rural areas, Treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu „Ruralni turizam – pokretač održivog razvoja“, 23. – 26. svibnja 2012, Osijek, Croatia

Doktorska disertacija (M70)

Jovičić, A. (2015). Organizacioni faktori kao prediktori inovativnosti u hotelijerstvu Srbije: doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

Udžbenik

 • Koprivica, M. Jovičić, A. (2014). Menadžment usluga, Orpheus, Novi Sad; ISBN 978-86-7954-143-7; recenzenti: prof. dr Dragan Tešanović, prof. dr Dragan Mrkšić

 

Предавања

  ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (БОЛ. 17)
  КВАЛИТЕТ УСЛУГА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)

Вежбе

  ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (БОЛ. 17)
  КВАЛИТЕТ УСЛУГА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)

Испити

  ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 17)
  ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (ПРЕ БОЛ.)
  КВАЛИТЕТ УСЛУГА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)
  КВАЛИТЕТ УСЛУГА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 12)
  ТРЕНДОВИ И ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)

Материјали

КВАЛИТЕТ УСЛУГА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)
ТРЕНДОВИ И ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (БОЛ. 17)

Обавештења

3. децембра 2022.
Први колоквијум из предмета Квалитет услуга у туризму и хотелијерству

Колоквијум из предмета Квалитет услуга у туризму и хотелијерству биће одржан у петак 9.12. у 8:30 за студенте са почетним словом презимена од А-М и од 9:00 а почетним словом презимена од М-Ш (азбучни ред). Градиво обухвата првих пет поглавља из уџбеника.
Студенти из претходних година колоквијум могу да полажу искључиво у испитном року.

2. децембра 2022.
Први колоквијум из Туристичке географије

Први колоквијум из Туристичке географије биће одржан у четвтак 8.12. у 11:00 за студенте са почетним словом презимена од А-М и од 11:30 за студенте са почетним словом презимена од М-Ш (азбучни ред) . За колоквијум се припремају питања која се односе на прва четири предавања.
Студенти из претходних година колоквијум могу да полажу искључиво у испитном року.

16. новембра 2022.
Посета Међународном сајму туризма 17.11.2022.

Скуп студената који су се пријавили за Међународни сајам туризма биће 17.11.2022. године у 11 часова испред главног улаза Мастер центра.

Сачекаћемо Вас да Вам поделимо карте, те ћемо заједно кренути у обилазак сајма. Стручна посета и обилазак сајма реализују се у термину предавања и вежби из Туристичке географије, те се тога дана предавања и вежбе у Школи неће одржати. Уколико имате питања и недоумице, будите слободни да ми се обратите путем мејла.

14. новембра 2022.
Одлажу се предавања и вежбе из предмета Туристичка географија  – посета Сајму туризма

Студенти који су се пријавили за Међународни сајам туризма, долазе на Сајам у четвртак 17.11.2022. уместо предавања и вежби из предмета Туристичка географија. Обавештење о тачном времену састанка биће објављено на страници професора накнадно. Уколико још неко од студената жели да иде, а није се пријавио код проф. Ковачевић Берлековић, потребно је да пошаље своју пријаву на мејл ana.jovicicvukovic@vps.ns.ac.rs до уторка. Студенти који имају заказане презентације за 17.11., могу исте бранити на следећим предавањима или накнадно у договору са професором.

4. новембра 2022.
Стручна посета Галерији Матице српске – 3. година

Обавештавају се студенти 3. године смера Туризам и хотелијерство да ће стручна посета Галерији Матице српске бити организована у петак 18.11.2022. године са почетком у 10 часова. Састанак групе је испред Галерије 10 минута раније. Цена улазнице је 100 динара.

4. новембра 2022.
Стручна посета Галерији Матице српске – 2. година

Обавештавају се студенти 2. године смера Туризам и хотелијерство да ће стручна посета Галерији Матице српске бити организована у четвртак 10.11.2022. године са почетком у 10 часова. Састанак групе је испред Галерије 10 минута раније. Цена улазнице је 100 динара.

10. маја 2022.
Kolokvijum iz predmeta Trendovi i inovacije u turizmu

Kolokvijum iz predmeta Trendovi i inovacije u turizmu biće odžan u četvrtak 12.5.2022. u 8:30h u učionici 7.