Izaberite stranicu

Kovačević Berleković dr Bojana

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail b.k.berlekovic@gmail.com
Telefon 485-4016
Kabinet KABINET 4
Konsultacije Petak 13:50-15:50

Bojana Kovačević Berleković rođena je 08.04.1981. u Beogradu. Osnovno i srednje obrazovanje završila je kao nosilac Vukove diplome. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, diplomirala je i magistrirala sa prosečnom ocenom 9,56. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Turizam Šajkaške“ odbranila je 2014. godine na PMF-u u Novom Sadu. Tokom master poslediplomskih studija bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i angažovana na projektu Socio-ekološki aspekti tranzicije u Srbiji (2006-2009 godine) na FTN-u u Novom Sadu.

Zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu od 01.10.2010. godine, prvo kao saradnik u nastavi, zatim kao predavač na predmetima Osnovi turizma, Menadžment turističke destinacije i Sportsko-rekreativni turizam.  U zvanje profesora strukovnih studija za užu oblast Menadžment u turizmu izabrana je 01.03.2019. godine.

 

 

 

 1. Kovačević, B., Gajić, T., Penić, M. (2012) Istraživanje stepena zadovoljstva zaposlenih u turističkim agencijama u Novom Sadu, Ekonomika Poljoprivrede, Vol.2, 217-228. M24
 2. Kovačević Berleković, B., Pavlović, N., Bošković, T. (2018). Dečiji i omladinski turizam u funkciji ruralnog razvoja: Studija slučaja regiona Jugoistočne Bačke, Hotelplan 2018, Sedmi međunarodni kongres, Visoka hotelijerska škola, Beograd, 2-3. Novembar 2018. Str. 623-631. M33
 3. Kovačević, B., Stranjančević, A., Gajić, T. (2011) Opportunities for Organization Multiple Sport Activity Holidays in Šajkaška as Part Of Sports-Recreational Tourism Development, International Conference “Contemporary Trends in Tourism and Hospitality”, Novi Sad, 29-30. September 2011, Collection of Papers, 224-231. M33
 4. Pavlović, N., Kovačević Berleković, B. (2018) Turizam kao pokretač razvoja ruralnih prostora – studija slučaja Jugoistočne Bačke, Škola Biznisa, Novi Sad, vol 1/2018., UDC 338.48-44(497.113-22), DOI 10.5937/skolbiz1-19868. M51
 5. Stranjančević, A., Kovačević, B. (2012) Human Resources in Sports and Recreational tourism in Montenegro Coast: Situation and Perspectives, Zbornik radova geografskog instituta Jovan Cvijic, 62(1), p.p.135-156. M51
 6. Kovačević, B., Plavša, J. (2011) Stavovi lokalnog stanovništva o kreiranju sportsko-rekreativne turističke ponude Šajkaške, Glasnik srpskog geografskog društva, Vol. 3. No.3., p.p.91-115. M51
 7. Tomić., N., Kovačević., B., Berber., N., Milić, N., (2014) Factors Influencing the Motivation of Young People When Choosing a City Destination in Europe – a Case Study From Esbjerg (Denmark), European Researcher, 69 (2). M53
 8. Kovačević, B., Gajić, T. (2012) The research of tourist demand of sports and recreational activities in rural areas of Šajkaška, International Journal of Business and Management Tomorrow (IJBMT), India, Vol.2, No.2, p.p.1-11. M53
 9. Đuričić, J., Kovačević, B. (2012) Zaštićena prirodna dobra u pravu Srbije-stavljanje pod zaštitu, način korišćenja i mogućnosti za razvoj održivog turizma-Pravo-teorija i praksa, Vol 7-9, str. 176-190. M53

Predavanja

  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)

Vežbe

  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)

Ispiti

  SPORTSKO REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
  EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ U TURIZMU (BOL. 12)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
  SPORTSKO-REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 17)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 4 (BOL. 12)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 12)

Materijali

MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
SPORTSKO - REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
SPORTSKO REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 3 (BOL. 07)

Obaveštenja

17. maja 2019.
Stručna poseta vinariji „Mačkov podrum“

Stručna poseta vinariji „Mačkov podrum“ organizovaće se u ponedeljak, 20.05.2019. godine. Skup je ispred vinarije u 12 h. Vinarija se nalazi u ulici Zanatski centar bb, Irig.  Ukoliko se odličite da idete autobusom, „Sirmium bus“ kreće u 11h sa autobuske stanice, a staje na stajalištu ispred mosta Slobode, tako da i tu možete ući u autobus.

5. aprila 2019.
Kolokvijum iz Menadžmenta turističke destinacije

Kolokvijum iz Menadžmenta turističke destinacije održaće se u petak, 12.04.2019. godine u 10:30h u učionici br. 9 na Limanu.

30. novembra 2018.
KOLOKVIJUM IZ SPORTSKO-REKREATIVNOG TURIZMA

Kolokvijum iz Sportsko-rekreativnog turizma održaće se u petak, 07.12.2018. godine u 11h u učionici br.9 na Limanu.

13. aprila 2018.
Kolokvijum iz Menadžmenta turističke destinacije

Kolokvijum iz Menadžmenta turističke destinacije održaće se u petak, 27. 04.2018. godine u 11h u učionici broj 9 na Limanu.

24. januara 2018.
Popravni kolokvijumi pred martovski ispitni rok

Popravni kolokvijumi pred martovski ispitni rok odrzace se u terminima odrzavanja ispita u februarskom ispitnom roku.

21. novembra 2017.
Kolokvijum iz sportsko-rekreativnog turizma

Kolokvijum iz sportsko-rekreativnog turizma odrzace se u sredu, 22.11.2017. godine u 09:30h u ucionici broj 11 na Limanu.

12. aprila 2016.
VAZNO!!!! PROMENA TERMINA KOLOKVIJUMA IZ MENADZMENTA TURISTICKE DESTINACIJE!!!!

KOLOKVIJUM IZ MTD BICE ODRZAN U SREDU, 13.04.2016. U 9 H (UMESTO U 10H) U UCIONICI 16. LI.

5. aprila 2016.
KOLOKVIJUM IZ MENADZMENTA TURISTICKE DESTINACIJE

KOLOKVIJUM IZ MENADZMENTA TURISTICKE DESTINACIJE ODRZACE SE U SREDU, 13.04.2016. GODINE U 10 H U UCIONICI BR. 16. LI.

9. decembra 2015.
KOLOKVIJUM IZ OSNOVA TURIZMA I HOTELIJERSTVA

KOLOKVIJUM IZ OSNOVA TURIZMA I HOTELIJERSTVA ODRZACE SE U CETVRTAK, 17.12.2015. GODINE U 11:30H U UCIONICI 12. NA LIMANU.

9. decembra 2015.
KOLOKVIJUM IZ SPORTSKO-REKREATIVNOG TURIZMA

KOLOKVIJUM IZ SPORTSKO-REKREATIVNOG TURIZMA ODRZACE SE U UTORAK, 22.12.2015. GODINE U 13H U UCIONICI 13. NA LIMANU.

3. novembra 2015.
Termini vezbi za cetvrtak, 05.11.2015.

U cetvrtak, 05.11. 2015. obe vezbacke grupe ce imati vezbe u terminu V2, posle predavanja.

15. septembra 2015.
POPRAVNI KOLOKVIJUMI PRED OKTOBAR 2

Svi popravni kolokvijumi pred rok Oktobar 2 održavace se u vreme ispita u ispitnom roku Oktobar.

5. maja 2015.
Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“

Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“ odrzace se u petak, 15. 05.2015. godine u 9:30h u ucionici br. 8 na Limanu.

19. marta 2015.
POPRAVNI KOLOKVIJUMI IZ OSNOVA TURIZMA I HOTELIJERSTVA I SPORTSKO-REKREATIVNOG TURIZMA

POPRAVNI KOLOKVIJUMI IZ OSNOVA TURIZMA I HOTELIJERSTVA I SPORTSKO-REKREATIVNOG TURIZMA, PRED JUNSKI ISPITNI ROK, ODRZACE SE U TERMINIMA ODRZAVANJA ISPITA U APRILSKOM ROKU ( u cetvrtak, 26.03.2015., u 11h u ucionici 14. u KP.).

27. februara 2015.
Popravni kolokvijumi iz Osnova turizma i Sportsko-rekreativnog turizma

Popravni kolokvijumi iz Osnova turizma i Sportsko-rekreativnog turizma, pred aprilski ispitni rok, odrzace se u utorak, 10.03.2015. godine u 15h u ucionici br. 16 na Limanu.

19. januara 2015.
POPRAVNI KOLOKVIJUMI IZ OSNOVA TURIZMA I HOTELIJERSTVA I SPORTSKO-REKREATIVNOG TURIZMA

POPRAVNI KOLOKVIJUMI IZ OSNOVA TURIZMA I HOTELIJERSTVA I SPORTSKO-REKREATIVNOG TURIZMA, PRED MARTOVSKI ISPITNI ROK, ODRZACE SE U TERMINIMA ODRZAVANJA ISPITA U JANUARSKOM ROKU, 30.01.2015. GODINE U 11H U A1 NA LIMANU.

3. jula 2013.
Popravni kolokvijumi pred oktobarski ispitni rok

Popravni kolokvijumi iz predmeta Osnovi turizma, Menadzment turisticke destinacije i Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca, pred oktobarski ispitni rok, odrzace se u terminima ispita u septembru.

27. januara 2013.
Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“, pred martovski ispitni rok

Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“, pred martovski ispitni rok, kod Boskovic mr Tatjane, odrzace se 11.02.2013.godine, u amfiteatru u KP.

3. decembra 2012.
Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“

Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“, kod Gajic dr Tamare, odrzace se u cetvrtak, 13.12.2012. godine, u 12 casova u ucionici br. 16. na Limanu

3. decembra 2012.
Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“

Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“

3. decembra 2012.
Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“

Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“, kod Gajic dr Tamare, odrzace se u cetvrtak, 13.12.2012. godine, u 12 casova u ucionici br. 16. na Limanu

25. aprila 2012.
Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“

Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“ odrzace se u ponedeljak, 14.05.2012. godine u 10:30h u ucionici br.14. na Limanu

25. aprila 2012.
Popravni kolokvijumi iz predmeta „Osnovi turizma“ i „Menadzment turisticke destinacije“

Popravni kolokvijumi iz predmeta „Osnovi turizma“ i „Menadzment turisticke destinacije“, pred junski ispitni rok, odrzace se u sredu, 16.05.2012. godine u ucionici br.10. na Limanu

21. marta 2012.
Popravni kolokvijum iz predmeta „Osnovi turizma“ i „Menadzment turisticke destinacije“

Popravni kolokvijumi iz predmeta „Osnovi turizma“ i „Menadzment turisticke destinacije“, pred aprilski ispitni rok, bice odrzani u sredu, 28.03.2012. godine u 12h u ucionici br.16 na Limanu

21. marta 2012.
Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“

Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“, pred aprilski ispitni rok, bice odrzan u sredu, 28.03.2012.godine u 12h u ucionici br.16. na Limanu

21. marta 2012.
Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“

Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“, pred aprilski ispitni rok, odrzace se u sredu, 28.03.2012.godine, u 12h u ucionici br.16. na Limanu