Tomašević Dragana

Zvanje

Asistent

E-mail dragana.vps@gmail.com
Telefon 485-4055
Kabinet KABINET 33
Konsultacije Sreda 10:00-12:00

 

Predavanja

  Vežbe

   POSLOVNA STATISTIKA (BOL. 17)

  Ispiti

   Materijali

   MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
   PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 12)
   POSLOVNA STATISTIKA (BOL. 17)
   UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)

   Obaveštenja

   24. marta 2019.
   Poslovna statistika – prvi test za aktivnost

   Prvi test za aktivnost iz Poslovne statistike biće održan u petak 29.03. u vreme održavanja vežbi.

   Prvi test za aktivnost obuhvata sledeće gradivo:

   • formiranje distribucije apsolutnih, relativnih i procentnih frekvencija (prekidna i neprekidna obeležja)
   • grafičko prikazivanje putem histograma i poligona
   • izračunate i pozicione srednje vrednosti i njihovo grafičko prikazivanje (prekidna i neprekidna obeležja).