Izaberite stranicu

Jovičić dr Dragoljub

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail djovicic@uns.ac.rs
Telefon 485-4044
Kabinet KABINET 37
Konsultacije Sreda 10:10-12:10

Dr Dragoljub Jovičić je profesor ekonomskih predmeta na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Diplomirao je 1985. godine, a magistrirao 1990. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici – Odeljenje u Novom Sadu. Tema magistarskog rada je bila „Promocioni mix jugoslovenskih proizvođača predizolovanih cevi“. Doktorsku disertaciju, pod naslovom „Izbor marketing kanala proizvodnih dobara“ odbranio je 2004. godine, takođe na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Nakon završetka osnovnih akademskih studija, paralelno sa postdiplomskim studijama, zapošljava se i radi u privredi. Od 1986. godine, do 2005. godine radi u „Agrovojvodini – Vodovod i grejanje“, kao ekonomista pripravnik, komercijalni referent, šef poslovnice, a od 1998. godine, pa sve do 2005. godine radi na poziciji generalnog direktora. Od 2006. do 2009. godine radio je u slovenačkoj kompaniji „Topdom“, kao direktor za Srbiju. U period od 2010. do 2012. godine nalazi se na poziciji generalnog direktora private kompanije „Energynet“, koja se bavi projektovanjem, izvođenjem radova i prodajom opreme za gas, grejanje, klimatizaciju i vodovod. Od 2004. godine, pa sve do sada, radi na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija, prvo kao honorarni saradnik, a od 2009. godine je u stalnom random odnosu kao predavač, a zatim i profesor strukovnih studija.

Autor je velikog broja radova objavljenih u naučnim i stručnim časopisima iz oblasti marketinga, marketing kanala, promocije, poslovnog i tržišnog komuniciranja, integrisanih marketing komunikacija, poslovnog pregovaranja, konkurentnosti i tržišnog poslovanja. Takođe je autor ili koautor sledećih udžbenika: Tržišno komuniciranje (2010.), Poslovno komuniciranje (2011.), Tržišno poslovanje (2013.) i Savremeno tržišno poslovanje (2014). Trenutno drži predavanja iz Marketinga, Menadžmenta nabavke i Tržišnog poslovanja.

 


Jovičić D., Vranješ M., Gašević D. (2017.). Istraživanje stavova krajnjih korisnika o efikasnosti promotivnih aktivnosti proizvođača stiropora. Škola biznisa, 1/2017, 13-25.

Jovičić D. (2016.). Strategija upravljanja konfliktima u poslovnom pregovaranju u povratničkim sredinama. Međunarodni naučni skup: Srpsko-hrvatski odnosi, znanjem do identiteta. Golubić (Zadar) Hrvatska. Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad; Udruga za povijest, suradnju i pomirenje – Golubić. 2016, str. 95-106.

Jovičić D., Vranješ M., Stankov B. (2015.) Sticanje konkurentske prednosti na vojvođanskom tržištu gasnih kotlova putem integrisanih marketing komunikacija. Škola biznisa, 1/2015, 153-171.

Jovičić D. (2013.) Uloga montažera termo-tehničkih instalacija pri kupovini gasnih kotlova. Marketing, 4/2013, 361-371.

Jovičić D. (2014.) Neophodnost primene holističkog marketing koncepta pri upravljanju organizacijama (preduzećima) u povratničkim sredinama. Međunarodni naučni skup: Srpsko-hrvatski politički odnosi u 20. veku. Golubić, Zadar, Hrvatska, avgust 2014., Zbornik radova str. 157-166.

Jovičić D., Lazarević M., Gašević D. (2014.) Modaliteti organizacije marketinga u kompaniji na srpskom tržištu. Naučno-stručni skup, Zrenjanin, april 2014., VTŠ, edicij 4, str. 402-410.

Jovičić D., Stankov B., Vranješ M. (2014.) Istraživanje konkurencije u funkciji pozicioniranja organizacije na poslovnom tržištu. Škola biznisa, 2/2014., 107-123.

Jovičić D. (2012.) Dužina marketing kanala pri plasmanu gasnih kotlova. Škola biznisa, 1/2012, 102-112.

Jovičić D. (2007.) Promocioni mix i industrijski marketing. Marketing, 2007., vol.38, br. 3, str. 99-102.


                  

Predavanja

  KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
  SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 17)
  PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   MARKETING (BOL. 07)
   MENADžMENT NABAVKE (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
   KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
   PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 12)
   SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 17)
   TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 07)
   MARKETING (BOL. 12)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
   TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 12)
   MARKETING (BOL. 17)
   POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 07)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 07)
   MARKETING ISTRAŽIVANjE (BOL. 07)
   MENADžMENT NABAVKE (BOL. 12)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
   PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 17)
   MARKETING ISTRAŽIVANjE (BOL. 12)
   POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
   MEĐUNARODNI MARKETING (BOL. 07)

  Materijali

  KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
  MARKETING (BOL. 12)
  MARKETING (BOL. 17)
  MARKETING ISTRAŽIVANJE (BOL. 12)
  MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
  PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 17)
  SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 17)
  TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)
  TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)
  TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 12)

  Obaveštenja

  1. juna 2020.
  Obaveštenje o izradi, predaji i odbrani seminarskih radova za predmete koje studenti polažu kod profesora dr Dragoljuba Jovičića

  Obaveštavaju se studenti da seminarske radove treba da predaju ili pošalju na mejl asistentkinji najkasnije tri sedmice pre izlaska na ispit.

  Nakon čitanja rada i sugestija u vezi sa eventualnim korekcijama rada od strane asistenta, student dolazi na usmenu odbranu seminarskog rada, najkasnije na poslednje konsultacije pre ispita.

  Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

  Novi Sad, 01.06.2020.

  Prof.dr Dragoljub Jovičić

  Asistentkinja Dragana Gašević

  25. novembra 2019.
  Kolokvijum Savremeno tržišno poslovanje

  Obaveštavaju se studenti koji predavanja iz predmeta Savremeno tržišno poslovanje slušaju kod profesora dr Dragoljuba Jovičića da će kolokvijum biti organizovan 2. decembra 2019. godine (ponedeljak), sa početkom u 12:10 časova, učionica 13, Liman.

   

  25. novembra 2019.
  Kolokvijum Kanali marketinga

  Obaveštavaju se studenti koji predavanja iz predmeta Kanali marketinga slušaju kod profesora dr Dragoljuba Jovičića da će kolokvijum biti organizovan 4. decembra 2019. godine (sreda), sa početkom u 08:30 časova, učionica 9, Liman.

   

   

  22. septembra 2019.
  Obaveštenje o predispitnim poenima

  Studenti koji nemaju dovoljan broj predispitnih poena potrebno je da blagovremeno uzmu temu za seminarski rad kako bi isti odbranili na poslednjim konsultacijama pred ispit.

  14. novembra 2018.
  Kolokvijum iz predmeta Marketing

  Kolokvijum iz  Marketinga (za studente koji slušaju predmet u tekućem semestru kod prof.dr Dragoljuba Jovičića) održaće se 20.11.2018., sa početkom u 10:20, Liman, A2.

  22. oktobra 2018.
  MENADŽMENT NABAVKE – rezultati ispita 19.10.2018.

  ISPIT SU POLOŽILI

  Marić Nikola – 20 bodova

  Milev Nenad – 26 boda

  ISPIT NISU POLOŽILI

  Ćorac Bojana – 13 bodova

  Kukučka Maja – 10 bodova

  UPIS OCENA I UVID U RADOVE U UTORAK 23.10.2018. U KABINETU BR. 37 OD 9:30 DO 10:30

  3. jula 2018.
  TERMIN ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

  Obaveštavaju se studenti da će se svi ispiti kod prof. Jovičić dr Dragoljuba održati u sredu 29.08.2018. u 9:00, učionice 12, 13 i 14 na Limanu.