Izaberite stranicu

dr Nataša Pavlović

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail natasa.pavlovicvps@gmail.com
Telefon 485-4035
Kabinet KABINET 6
Konsultacije Utorak 13:00 - 14:00
Onlajn konsultacije Utorak 17-18.30
https://us05web.zoom.us/j/6562001457?pwd=d200aUhMemJEUnIzN3JycmZsd0xidz09

Nataša Pavlović rođena je 27.08.1978. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu, smer diplomirani geograf – turizmolog, 2002. godine odbranivši temu pod nazivom„Mogućnost turističkog aktiviranja bečejskih salaša“. Nakon završenih osnovnih studija upisuje se na poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smer menadžment u uslužnom biznisu. Magistarsku tezu pod nazivom „Menadžment maloprodajnog paketa ponude u funkciji razvoja turizma“ odbranila je 2010. godine i stekla zvanje magistra ekonomskih nauka. Disertaciju pod naslovom „Primena koncepta marketinga totalnog odnosa u poslovanju malih i srednjih turističkih preduzeća u Vojvodini“, koju je odbranila 2015. godine.

Od oktobra 2003. godine zaposlena je u Turističkoj organizaciji Vojvodine , a imenovana za direktora ove institucije je tokom 2016. godine. Osim poslova marketinga aktivno je učestvovala u izradi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma, ekonomije i osoba sa invaliditetom i dece ometene u razvoju. Tokom svog rada i studija stručno se usavršavala i stekla više sertifikata. Kao autor i koautor objavila je preko 20 radova u nacionalim i međunarodnim časopisima i konferencijama, vezanih za oblast turizma i ekonomije. Govori engleski i italijanski jezik. Majka je jedne ćerke.

Predavanja

  MARKETING U TURIZMU (BOL. 17)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
   OSNOVI TURIZMA (PRE BOL.)
   MARKETING U TURIZMU (BOL. 17)
   MARKETING U TURIZMU (PRE BOL.)
   MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)

  Materijali

  MARKETING U TURIZMU (BOL. 17)

  Obaveštenja

  23. maja 2022.
  Konsultacije, potpisi i odbrane seminarskih radova

  Poštovani studenti,

  naredne konsultacije, odbrane seminarskih radova i podela potpisa odvijaće se u utorak 31.05.2022. godine u terminu od 15-18 časova u učionici broj 12. Studenti koji će braniti smeniraske radove neka dođu u 15.00. Ostali dolaze od 17-18.00.

  Dana 24.05.2022. godine neće biti održane konsultacije, odbrane i podela potpisa.

  prof. dr Nataša Pavlović

  25. aprila 2022.
  Predavanje i vežbe dana 26.04.2022. godine

  Poštovani studenti,

  predavanje i vežbe iz Marketinga u turizmu dana 26.04.2022. godine biće održani u Info centru Turističke organzacije Vojvodine, ulica Bulevar Mihajla Pupina br. 18, sa početkom u 15 sati. Na osnovu vašeg zahteva da predavanje bude interaktivno, svi zainteresovani studenti imaće priliku da se upoznaju sa predavanjem i vežbama na temu Instrumenti marketing miksa – Promocija I i II. Istovremeno, oba predavanja i vežbe biće kao i do sada postavljena na  Moodle platformu.

  prof. dr Nataša Pavlović

  21. marta 2022.
  Predavanje 22.03.2022. godine neće biti održano uživo

  Poštovani studenti,

  u utorak 22.03.2022. godine neće biti održano predavanje iz predmeta Marketing u turizmu uživo. Prof. dr Nataša Pavlović je odsutna zbog službenog puta, ali će predavanje biti otključano na Moodle platformi, kao i svaki put.

   

   

  7. oktobra 2021.
  Konsultacije i potpisi

  Poštovani studenti,

  U utorak 12.10.2021. godine u periodu od 17-17.45 profesorka Nataša Pavlović će u kabinetu br. 6 deliti potpise i upisivati ocene iz prethodnih ispitnih rokova.

   

   

   

   

   

  13. marta 2021.
  Utorak 16.03.2021. godine neće biti nastave uživo

  Poštovani studenti,

  u utorak 16.03.2021. godine, neće se održati uživo predavanja iz predmeta „Marketing u turizmu“. Materijali za ovo predavanje biće otključani kao i uvek na Moodle-u.

  Srdačan pozdrav,

  Nataša Pavlović, profesorka

   

   

  29. aprila 2020.
  Informacija o načinu polaganja kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu

  Poštovani studenti,

  Datum i vreme polaganja kolokvijuma  iz predmeta Marketing u turizmu je utorak 19. maj 2020. godine od 16:45 do 17:45 časova. U 16:45 časova pitanja će biti postavljena na stranici profesorke Nataše Pavlović i asistentkinje Dragane Gašević, a odgovore treba da pošaljete na mejl asistentkinje: draganag.vps@gmail.com do 18:00 časova. Odgovore možete da pošaljete u formi fajla koji ćete otkucati na računaru. Detaljnije informacije možete pronaći u našim materijalima.

  Srdačno,

  Nataša Pavlović

  18. marta 2020.
  Izmene u skladu sa preporukama organizovanja nastave i polaganje ispita sa novonastalim vandrednim stanjem u Republici Srbiji

  Način polaganja ispita iz predmeta Marketing u turizmu

  (Izmene u skladu sa preporukama organizovanja nastave i polaganja ispita sa novonastalim vanrednim stanjem u Republici Srbiji)

  Ključne promene u odnosu na prvobitno definisana pravila:

  • Poene za prisustvo(5) dobiće svi studenti.

   

  • Svi studenti treba da se jave asistentkinji ili profesorici kako bi dobili temu za seminarski rad. Seminarski rad je obavezan i piše se u skladu sa uputstvom koje već postoji na sajtu, na stranici asistentkinje. Seminarski radovi treba da se pošalju najkasnije do 1.maja 2020. Nakon toga, studenti će dobiti informacije o kvalitetu rada, eventualno potrebnim korekcijama i ostvarenim poenima.Seminarski rad može da se radi i u grupama od po 2 studenta i u tom slučaju obim rada treba da bude minimalno 15 stranica. Maksimalan broj poena koji može da se ostvari je 10.

   

  • Svake sedmice na stranici profesorice Nataše Pavlović biće postavljen materijal koji se odnosi na gradivo koje bi se te sedmice, u redovnim okolnostima, radilo na časovima predavanja.

   

  • Svake sedmice na stranici asistentkinje Dragane Gaševićbiće postavljen materijal koji se odnosi na gradivo koje bi se te sedmice, u redovnim okolnostima, radilo na časovima vežbi.

   

  • Na prezentacijama profesorice i asistentkinje nalaziće se pitanja i odgovori koje je potrebno naučiti za polaganje kolokvijuma i ispita, što je u skladu sa prvobitno definisanim pravilima.

  Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

  Profesorica dr Nataša Pavlović, e – mail: natasa.pavlovicvps@gmail.com

  Asistent Dragana Gašević, e – mail: draganag.vps@gmail.com

   

   

  Novi Sad

  1. mart 2020.