Vlaović Begović mr Sanja

Zvanje

Predavač

E-mail sanjavbegovic@gmail.com
Telefon 485-4041
Kabinet KABINET 26
Konsultacije Sreda 9:15-11:15

Predavanja

  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
   ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 07)
   FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
   UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
   FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
   FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
   MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 07)
   OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 12)
   UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 12)
   RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
   STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
   OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
   TEORIJA I ANALIZA BILANSA (PRE BOL.)
   UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 07)
   UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
   UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
   STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 4 (BOL. 07)

  Materijali

  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
  TEORIJA I ANALIZA BILANSA (PRE BOL.)
  UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  UPRAVLJANJE RIZICIMA (PRE BOL.)
  VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 12)

  Obaveštenja

  11. marta 2019.
  Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Upravljačko računovodstvo

  Predavanja iz Upravljačkog računovodstva kod mr Sanje Vlaović-Begović održavaće se u istom terminu sredom, od 11:15 u amfiteatru A2LI.