Izaberite stranicu

Verežan Tamara

Zvanje

Nastavnik stranog jezika

E-mail tverezan@gmail.com
Telefon 485-4046
Kabinet KABINET 36
Konsultacije Petak 11:30-13:30

Tamara  Verežan  rođena je u Novom Sadu. Završila je gimnaziju Isidora Sekulić sa odličnim uspehom. Filozofski fakultet u Novom Sadu, odsek francuski jezik i književnost završava 2014. godine, sa prosečnom ocenom 8,67.

Tokom studija počinje da radi kao nastavnik i prevodilac za francuski i engleski jezik. Kao nastavnik ima iskustvo u predavanju opštih i poslovnih kurseva francuskog i engleskog jezika za adolescente i odrasle (14 i više godina) za nivoe A1 – C1 kao i pripremnih kurseva za ispite iz francuskog jezika DELF i DALF kao i engleskog FCE i IELTS. Takođe je kreirala pedagoški materijal za časove jezika kao i materijale za aktivnosti van učionice (aktivnosti vezane za učenje jezika van učionice kao što su strani jezik u galeriji, restoranima, bankama, turističkoj turi u gradu, igrama kao što je potraga za blagom sa tragovima na stranom jeziku). Ima iskustva u pripremi studenata za studiranje u inostranstvu i asistencija tokom studiranja u inostranstvu. 

Od 2000. do 2005. godine radi za EXIT Festival kao prevodilac i  korespondent sa inostranim partnerima i menadžer hostinga izvođača. Od 2006. do 2008. godine radi kao nastavnik engleskog jezika u školi „Britannica“ u Beogradu, a od 2008. do 2015. godine u školi stranih jezika „MySchool“ kao nastavnik francuskog i engleskog jezika. Od 2000. do 2015. godine radi kao prevodilac, saradnik za korespondenciju sa inostranim partnerima i menadžer odeljenja za odnose sa klijentima, web administrator za kompanije „EXIT Trip“ doo i „Timeline“ doo. 

Posebna polja interesovanja su refleksivna praksa nastavnika i unapređenje kompetencija nastavnika, upotreba novih tehnologija u nastavi stranog jezika i primena novih metoda kao što suizokrenuta učionica (flipped learning) i „gemifikacija“ (gamification) u nastavi. Član je udruženja profesora francuskog jezika Srbije (UPFSJ) i profesora engleskog jezika Srbije (ELTA).

Verežan, T. (2018). Camus’s Philosophy of Life – from Absurd to Solidarity.  In HUMANISTIKA Časopis za istraživanja u društvenim i humanističkim naukama, II (3), 11-18.doi: 10.5937/hum1803011V

Verežan, T. (2017). New Technologies in Second Language Learning:  from equipment and tools to virtual and augmented reality. In CULTURE and Social Development. (3), Information Revolution, New Media and Social Changes : thematic proceedings [ed. Mirko Miletić].(pp. 426-439). Belgrade : Faculty of Culture and Media , “John Naisbitt” University, 2017

Seminar održan na stručnom skupu

Verežan, T. i Sadžakov, S. (2015). Gemifikujte kurs stranog jezika u 6 koraka. 13th ELTA Serbia Conference:“ A Taste of 21st Century Teaching“. Beograd. Maj.

Objavljeni prevodi i lekture

Prevođenjem se bavi od 2000. godine. Prevodi stručne radove, brošure, patente i internet sajtove knjige na francuski i engleski.  Najznačajniji objavljeni prevodi i lekture su: 

 • Milković, V. (2007). Maisons écologiques. Novi Sad. Naručilac prevoda CERNTEA (European Center for Promotion and Research for New Clean Energies). E-knjiga dostupna na http://www.samogrejnekuce.com/docs/Veljko_Milkovic_Maisons_ecologiques_e-book.pdf
 • Industrie Agroalimentaire en Voivodine, (2010).VIP Fond, Novi Sad.
 • Investissements en Voivodine, (2010).VIP Fond, Novi Sad.
 • Milković, V. (2013). Gravitacione mašine, VEMIRC, Novi Sad. ISBN 978-86-88883-03-0
 • Jovanov, J. (2015). Snežana Petrović (monografija). Pigmalion, Novi Sad. ISBN 978-86-919281-0-0
 • Marjanović, J. (2011). Principi over-unity mašina, VEMIRC, Novi Sad. ISBN 978-86-88883-01-6

Stručno usavršavanje

 • Konferencija Metodika nastave stranih jezika u radu sa odraslim polaznicima, EPALE, Fondacija Tempus, Beograd, 2018.
 • Konferencija Nove tehnologije u obrazovanju 2018, Beograd, 2018.
 • Razumevanje i usvajanje refleksivne prakse u obrazovanju vaspitača i nastavnika, HERE Team i Fondacija Erasmus+ Tempus, Novi Sad, 2017.
 • Kreativnost kao inspiracija za nastavike i đake. Predavač: Carol Read. YALS i British Council, Beograd, 2015.
 • Predavanje u 21 veku. ELTA konferencija, Beograd, 2015.
 • Upotreba dramskog teksta u nastavi stranog jezika. Predavač: Colin Granger. The English book, 2013.
 • Predavanje-učenje-ocenjivanje, ELTA konferencija, Novi Sad, 2011.
 • Kurs metodike, jezika i kulture za nastavnike jezika. SOL Sharing One Language, Devon UK, 2011.
 • Evaluacija i akreditacija kvaliteta u nastavi jezika. Predavač: Ania Kolbuszewska. The English Book. Novi Sad, 2011.  
 • Program stalnog stručnog usavršavanja: Nastavnik nastavniku 2 modul 3, Oxford centar, 2009.
 • Tehnologije u obrazovanju, neophodnost ili luksuz. ELTA konferencija, Beograd, 2009.

Predavanja

  Vežbe

   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
   POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)

  Ispiti

   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 07)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK FRANCUSKI (BOL. 17)
   FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK 3 (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - FRANCUSKI (BOL. 07)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 12)
   FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK 1 (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - FRANCUSKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - FRANCUSKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - FRANCUSKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 FRANCUSKI (BOL. 17)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 FRANCUSKI (BOL. 17)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - FRANCUSKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - FRANCUSKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 FRANCUSKI (BOL. 17)
   FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK 2 (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - FRANCUSKI (BOL. 07)

  Materijali

  DRUGI STRANI POSLOVI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 12)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 07)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (PRE BOL.)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 FRANCUSKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)

  Obaveštenja

  27. juna 2020.
  RASPORED I TERMINI ZA ISPITE i KOLOKVIJUME 28.06.2020.

  Svi ispiti i kolokvijumi se održavaju na limanu. U 13 h i u 14h. Raspored je ispod.

  Obratite pažnju po kom programu polažete. Proverite na linkovima da li ste na spisku. (za PSPJ III po starom ne postoji spisak)

  U 13 h

  • PSPJ2 ispit (prvi strani 2 godina po novom)  – učionice 12,13,14 i 9 liman – OBAVEZNO POGLEDATI u kojoj ste učionici na sledećem linku.
  • PSPJ III ispit (prvi strani 3  po starom). Učionica 9 liman 
  • PSPJ II ispit (drugi strani 2 po starom) i  DS (drugi strani) ispit učionica 16 liman

  U 14 h (učionice 12,13 i 14)

  1. juna 2020.
  Junski rok – ispiti i kolokvijumi iz engleskog i francuskog

  Ispiti i kolokvijumi iz predmeta engleski (PSPJ engleski 1,2,3, Drugi strani i master) i francuski (prvi i drugi strani) će se u junskom roku održati u nedelju 28.06.2020. godine u 13h. ili kasnije – tačni termini će biti objavljeni do 27.06.2020. i zavise od broja prijavljenih studenata.

  Ispiti se prijavljuju redovno, a nepohodno je prijaviti polaganje kolokvijuma (za sve predmete) tako što ćete upisati Vaše podatke u tabelu na sledećem  linku

  Gradivo koje se priprema

  Za PSPJ 1 kolokvijum lekcije 1-4, ispit 1-7

  Za PSPJ 2 kolokvijum lekcije 1-4, ispit 1-8

  Za PSPJ 3 kolokvijum lekcije 1-3, ispit 1-6

  Drugi strani kolokvijum 1-5, ispit 1-9

  Stari studenti rade po programu po kom su slušali predmete.

  Za sve detaljnije informacije oko pripreme ispita i kolokvijuma molim vas da dođete na konsultacije sa knjigom i radnom sveskom. Ne mogu objasniti gradivo putem mejla.

  USMENI DEO ISPITA (ne važi za studente koji studiraju po starom programu i nisu imali usmeni)

  Svi studenti koji polože pismeni (21 bod i više) dolaze na usmeni  kada će im biti upisana ocena.

  Ukoliko ne dođete smatra se da želite da poništite pismeni.

  Termin usmenog će biti utvrđen na pismenom i objavljen na profilu prof. Bikicki.

  Za usmeni se spremaju svi tekstovi iz knjige koji su pređeni na predavanjima. Kako izgleda usmeni: za 6,7 -5 bodova – čitanje i prevod, za 8 -10 bodova – čitanje, prevod i prepričavanje;15 bodova za  ocenu 10 – diskusija na temu teksta.

  Ukoliko nemate dovoljno bodova za 6 (npr. 21 na pismenom i 23 predispitnih) morate izaći na usmeni ili padate ispit.

  Ukoliko ste zadovljni ocenom koju ste dobili na pismenom, ne morate izaći na usmeni.

  Studenti koji nemaju dovoljan broj predispitnih bodova (23 i više) nemaju prava da izađu na ispit, a ukoliko izađu neće im se priznati ispit.

  Svoje predispitne bodove možete proveriti na sledećim linkovima. (u nekim tabelama imate  sheet po generacijama)

  PSPJ1

  PSPJ 2 

  PSPJ3

  Drugi strani

  Informacije za studente koji nemaju sve bodove za aktivnost

  Studenti koji polažu PSPJ 1, PSPJ 2 i  drugi strani a koji nemaju sve bodove za aktivnost mogu da nadoknade tako što će  pripremiti neku od lekcija iz knjige i na konsultacijama odgovarati na pitanja u vezi sa vokabularom, gramatikom itd. iz te lekcije. Nemojte pisati mejl samo naučite i dođite na konsultacije.

  Studenti koji polažu PSPJ 3 treba da pošalju:

  1. svoj CV , OBAVEZNO u formatu kao na linku
  2. Case Study – OBAVEZNO prema uputstvima na linku
  3. Pripreme vokabular iz jedne od lekcija iz knjige i brane sve na konsultacijama.