Izaberite stranicu


 







R.BR.          


INDEKS/ PREZIME I IME


POENI


OCENA


1.


3/14 TR MADŽAREVIĆ MILENKO


74


8


2.


33/14 TH MADŽAREVIĆSAVA


75


8


 


 


NAPOMENA: UVID U RADOVE I UPIS OCENA ĆE SE ODRŽATI U TERMINU REDOVNIH KONSULTACIJA KOD PREDMETNOG PROFESORA.