Izaberite stranicu


REZULTATI KOLOKVIJUMA ODRŽANOG 30.09.2017. GODINE IZ PREDMETA „RURALNI TURIZAM“ KOD BOŠKOVIĆ DR TATJANE:


 

R.BR.                     


INDEKS/ PREZIME I IME


POENI


1.


9/14 TH GAGIĆ NEVENA


16


2.


7/13 TH DAMIĆ ALEKSANDRA


5


3.


4/14 TH DRAGOVIĆ IVANA


16


4.


78/14 TH DRAGNIĆ MAJA


17


 


 


NAPOMENA: STUDENTI KOJI IMAJU 16 I VIŠE POENA SU POLOŽILI KOLOKVIJUM. MOLE SE STUDENTI DA PROVERE SVOJE PREDISPITNE POENE KOD PREDMETNOG PROFESORA PRE IZLASKA NA ZAVRŠNI ISPIT.


 


UVID U RADOVE ĆE SE ODRŽATI U SREDU 04.09.2017. GODINE U TERMINU REDOVNIH KONSULTACIJA KOD PREDMETNOG PROFESORA.