Izaberite stranicu


REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ EKONOMIKE TURIZMA OD 05.12.2017.


Napomena: Studenti sa 16 i više poena su položili kolokvijum. Uvid u radove je moguće izvršiti u sredu 13.12.2017. godine u terminu redovnih konsultacija.


 


Br. indeksa