Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
Datum: 18.04.2018.godine

UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTIČKE RADOVE U PERIODU OD 18.04.2018.- 25.04.2018.godine

O B A V E Š T E NJ E

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 18.04.2018. do 25.04.2018.godine specijalističke radove:

1. Sedlan Milan, br.indeksa 2015/120007 – studijski program-Menadžment
Naziv teme: „Sistem nagrađivanja kao model poboljšanja performansi zaposlenih-Turistička preduzeća Banja Luke “

2. Bogičević Nikola, br.indeksa 2015/120017 – studijski program-Menadžment
Naziv teme: „Žensko preduzetništvo i kućni rad u malom biznisu u Srbiji “

3. Damjanović Svetlana, br.indeksa S18/14M – studijski program Menadžment
Naziv teme: „Poslovno finansijska analiza preduzeća Dijamant a.d.Zrenjanin“