Izaberite stranicu
Rezultati kolokvijuma od 08.05.2018. godine iz predmeta

„Ruralni turizam“:

 
R.Br. Br. indeksa Prezime i ime Poeni
1 2015/002065 Šijan Jovan 20
2 2015/002001 Todorović Ana 26
3 2015/002078 Spasojević Nevena 21
4 2014/002057 Nikolić Žarko 22

 

Napomena: Studenti sa 16 i više poena su položili kolkvijum.