Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
Datum: 30.05.2018.godine

UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTIČKI RAD U PERIODU OD 30.05.2018.- 06.06.2018.godine

O B A V E Š T E NJ E

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 30.05.2018. do 06.06.2018.godine specijalistički rad:

1. Jović Ivana br.indeksa 2015/120010 – studijski program Menadžment
Prijavila je temu kod Gajić dr Tamare
Naziv teme:„ Proces regrutovanja ljudskih resursa-studija slučaja DP“Novi Sad-Gas“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
Gajić dr Tamara,mentor
Boškov dr Veronika, član
Salai mr Leonard , član