Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 06.03.2019. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKG RADA

 

 

Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom 06.03.2019. godine utvrđen je  datum odbrane

 

 

  1. Malešević Bojana, br.indeksa 2016/120002 – studijski program-Menadžment

Prijavila je temu kod Jošanov-Vrgović dr Ivane

Naziv teme: „ Motivacija za rad i sistem nagrađivanja u firmi Adam Šped d.o.o.“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. Jošanov-Vrgović dr Ivana, mentor
  2. Boškov dr Veronika, član
  3. Stankov dr Biljana, član

 

Predložen datum odbrane 14.03.2019.godine u 12,00 časova (svečana sala)