Izaberite stranicu

Kolokvijum iz predmeta Vrednovanje preduzeća održaće se u sredu 22.05.2019. u 11h učionica 14Li.Literatura za kolokvijum iz knjige Raspodela dobiti i politika dividendi do oblasti Dividendni naspram kapitalnih dobitaka(do strane 96).