Izaberite stranicu

VLADIMIRA PERIĆA VALTERA 4, NOVI SAD,

tel. 021/485-4026, 485-4029, 450-102,

faks. 021/6350-367

sajt: www.vps.ns.ac.rs

e-mail: studentska@vps.ns.ac.rs

U drugom produženom upisnom roku za školsku 2019/20. godinu, preostalo je 205 slobodnih mesta za upis samofinansirajućih studenata na osnovne strukovne studije.

 

Broj preostalih  slobodnih mesta u statusu samofinansirajućih studenata po studijskim programima:

 

Studijski program 
1.      Finansije i bankarstvo70
2.      Trgovina i međunarodno poslovanje74
3.      Turizam i hotelijerstvo5
4.      Primenjena informatika56
U k u p n o :205

 

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.

Svi kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po sopstvenom izboru, od navedenih sedam predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Matematika, Informatika, Sociologija, Psihologija, Geografija, izuzev kandidata koji konkurišu za upis na studijskom programu Primenjena informatika koji imaju obavezu polaganja prijemnog ispita iz Matematike i Informatike.

 

DRUGI PRODUŽENI KONKURSNI ROK

Podnošenje prijava na konkurs je od 11. – 20. septembra 2019. godine, od 8.00 do 14.00 časova. Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Škole 23. septembra 2019. godine. Prijemni ispit se polaže 25. septembra 2019. godine. Privremena rang-lista će biti objavljena 25.septembra 2019. godine. Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang-listu je 24 časa, od dana objavljivanja privremene rang-liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole. Konačna rang-lista će biti objavljena 26. septembra 2019. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se 27. i 30. septembra 2019. godine od 8.00 do 14.00 časova.

 

VISINA ŠKOLARINE

  • Za domaće državljane iznosi 69.000,00 dinara ;
  • Za strane državljane iznosi 1.300 američkih dolara, odnosno 60% od ovog iznosa, ukoliko sa državom čiji je on državljanin postoji reciprocitet u pogledu plaćanja školarine ili studija.

Školarinu je moguće platiti na 10 rata.