Izaberite stranicu

OBAVEŠTENJE

ZA UPIS STUDENATA U II  GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA

školske 2019/20. godine

 

Student u školskoj 2019/20. godini može da upiše II godinu studija ako je u školskoj 2018/19. godini, zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II, ostvario 37 ESPB bodova iz prve godine studija.

 

  1. Upis može obaviti samo student lično.

 

  1. Kandidati koji su stekli uslov za upis, podnose sledeće:

 

  • Indeks
  • Prijavni list i statistički obrazac (uzeti u skriptarnici Škole)
  • dokaz o uplati naknade za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove na lični poziv na broj studenta, u iznosu od 3.000,00 dinara (vidljiv u elektronskom indeksu)
  • dokaz o uplati školarine na lični poziv na broj, u iznosu od 8000,00 dinara, (vidljiv u elektronskom indeksu)
  • Školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata,

 

Dokumenta za upis i obnovu godine mogu se predati u studentskoj službi do 15.11.2019. godine.