Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 13.11.2019. godine

 

 

 

ZAKAZANA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA

Na sastanaku Komisije za završne radove održanom13.11.2019. godine utvrđen je datum odbrane rada

 

 

 

 

  1. Kosanović Vukašin, br. indeksa 2016/004001-studijski program Primenjena informatika

Prijavio te temu kod mentora Ranitović dr Predraga

Naziv teme: „ Primena softvera Total Observer u poslovnom sisitemu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. Ranitović dr Predrag, mentor
  2. Lončar dr Sanja, član
  3. Latinović dr Branko, član

 

 Predložen datum odbrane 18.11.2019.godine u 15,00 časova (svečana sala)