Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 11.12.2019.godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  11.12. DO 18.12.2019. godine

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 11.12.2019. do 18.12.2019. godine master rad sledećeg studenta:

 

 

  1. Simo Poparić (broj indeksa 2017/200037)

 

Prijavio je temu kod mentora dr Dejana Živkova

 

Naziv teme: „Analiza  uticaja makroekonomskih faktora na kreditnu aktivnost Erste

bank a.d. Novi Sad“

 

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Biserka Komnenić, predsednik komisije
  2. dr Branka Paunović, član
  3. dr Dejan Živkov, mentor