Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad dobila je od Akreditacione komisije Uverenje o akreditaciji novog studijskog programa na osnovnim strukovnim studijama Finansije i bankarstvo-studije na daljinu.