Izaberite stranicu
 1. Nemanja Balać, broj indeksa 2016/004012 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora  dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Primena operativne bezbednosti u informacionim sistemima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Ninoslava Savić, član

 

 1. Nikola Ergarac, broj indeksa 2016/004013 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Uloga mrežnih operativnih sistema u poslovnim sistemima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

 1. Tijana Despić, broj indeksa 2016/004007 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Primena mrežno orijentisanih operativnih sistema u mrežnom okruženju“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Branko Latinović, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

 1. Slađana Gajinov, broj indeksa 2017/00008 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Mikroekonomski aspekt investicija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. mr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 1. Nemanja Bikarević, broj ineksa 2017/000032 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Strane direktne investicije u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 

 1. Ivana Jordanov, broj ineksa 2017/000023 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Finansiranje investicija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Željko Račić, član
 3. dr Slobodanka Jovin, član

 

 1. Mina Tomić, broj ineksa 2017/000032 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Upravljanje investicijama“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Slobodanka Jovin, član

 

 1. Andrija Čepregi, broj ineksa 2017/000019 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Projekcija toka gotovine, ekonomskog veka i rezidualne vrednosti“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. mr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 1. Tanja Veličković, broj ineksa 2019/000083 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Finansijska analiza preduzeća „AD IMLEK““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. mr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Slaviša Đukanović, član
 3. dr Marija Vuković, član

 

 1. Nataša Gerštner, broj ineksa 2017/000015 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin, pod nazivom:

„Javne finansijske institucije u Republici Srbiji i finansiranje malih i srednjih preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Marija Vuković, član

 

 

 1. Jožef Novak, broj ineksa 2017/004002 – studijski program  Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

Analiza funkcionisanja baze podataka sa aspekta hardvarsko-softverskih elemenata“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević

 

 1. Sara Trišić, broj ineksa 2017/002042 – studijski program Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Trenutno stanje i perspektive turizma u Loznici“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tamara Gajić, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 1. Nina Nedeljkov, broj ineksa 2017/003017 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Unapređenje instrumenata marketing miksa u cilju privlačenja potrošača“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 1. Sanja Bunjevački, broj ineksa 2017/003017 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Uticaj unapređenja trgovinske marke na uspešnost poslovanja trgovinskih preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Veronika Boškov, član

 

 1. Gorana Parađina, br. ineksa 2017/000083 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza poslovanja centralne banke Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Jovan Njegić, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

 

Ažurirano 16.06.2020. godine