Izaberite stranicu

Кандидатима за упис прве године основних струковних студија у школској 2020/21. години, признаје се положен пријемни испит на некој од сродних високошколских установа.

Пријемни испит се признаје на основу поднетог захтева кандидата, потврде високошколске установе о положеном пријемном испиту и резултатима истог, о чему коначно одлучује Централна комисија за спровођење поступка уписа студената. При признавању пријемног испита кандидат плаћа трошкове уписа у износу од 5.000 динара.

Предмети за које се врши признавање морају бити подударни или слични у већем обиму оним предметима који се полажу на пријемном испиту у Школи.

Након признавања, кандидат се рангира на исти начин као и остали кандидати који су полагали пријемни испит у Школи.