Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 01.09.2020. godine

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  01.09. DO 08.09.2020. godine

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 01.09.2020. do 08.09.2020. godine master rad sledećeg studenta:

 

  1. Gordana Stanković, broj indeksa 2017/200027 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod mentora dr Tatjane Đurić-Kuzmanović pod nazivom: „Preduzetničko obrazovanje mladih i izazovi za Srbiju“

 

Izveštaj je sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Marija Vuković, predsednik Komisije
  2. dr Ljiljana Jović, član
  3.  dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, mentor