Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 08.09.2020.godine

 

UVID  JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKE RADOVE U PERIODU  08.09.2020. – 15.09.2020. godine

 

O B A V E Š T E NJ E

    Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 08.09.2020. do 15.09.2020. godine specijalističke radove:

  1. Nenad Radić, broj indeksa 29/10M  –  studijski program: Menadžment

Prijavio je temu kod dr Milijane Roganović, pod nazivom:

„Analiza realizacije funkcije vođenja u malim i srednjim preduzećima“

Izveštaj sačinila Komisija:

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Slobodanka Jovin, član
  3. dr Biljana Stankov, član

 

2. Dragana Marinković, broj indeksa S14/09M – studijski program: Menadžment

Prijavila je temu kod dr Milijane Roganović, pod nazivom:

„Analiza značaja i primene inegrisanog marketing komuniciranja u poslovanju nacionalne avio-kompanije u Republici Srbiji“

Izveštaj sačinila Komisija:

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Dragoljub Jovičić, član
  3. dr Biljana Stankov, član