Izaberite stranicu

I   Утврђивање датума одбрана завршних радова:

 

 1. Босиљка Деспенић, број индекса 2017/000002 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Анализа депозита банкарског сектора Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Марија Вуковић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

   Предложен датум одбране  22.09.2020. године у 11,00 часова (свечана сала)

 

 1. Вања Станојевић, број индекса 2017/003030 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:

„Утицај страних директних инвестиција на привреду Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

   Предложен датум одбране  22.09.2020. године у 14,30 часова (свечана сала)

 

 

 1. Јована Ранђеловић, број индекса 2017/002027 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Тамаре Гајић под називом:

„Примена стандарда квалитета у ресторатерском пословању Новог Сада“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Тамара Гајић, ментор
 2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

   Предложен датум одбране  23.09.2020. године у 17,00 часова (свечана сала)

 

 

 1. Љубица Капор, број индекса 2017/000005 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора мр Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Компаративна анализа финансијског положаја предузећа „MEGGLE SRBIJA“ DOO и „MLEKARA ŠABAC AD““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. мр Сања Влаовић-Беговић, ментор
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

     Предложен датум одбране  28.09.2020. године у 11,00 часова (свечана сала)

 

 1. Невена Ђукић, број индекса 2017/002003 – студијски програм Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Туристички потенцијали општине Жагубица и могућности за развој спортско-рекреативног туризма“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Тамара Гајић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

    Предложен датум одбране  23.09.2020. године у 15,00 часова (свечана сала)

 

 1. Миломир Минић, број индекса 2017/002056 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавио је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Могућности развоја авантуристичког туризма у општини Даниловград“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Тамара Гајић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

    Предложен датум одбране  23.09.2020. године у 16,00 часова (свечана сала)