Izaberite stranicu

 

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 21.09.2020. godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  21.09. DO 28.09.2020. godine

O B A V E Š T E NJ E

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 21.09.2020. do 28.09.2020. godine master rad:

 

 

  1. Stefan Stećuk, br. indeksa 2017/200029 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i  finansije

 

Prijavio je temu kod mentora dr Tatjane Đurić-Kuzmanović, pod nazivom:

„Značaj IPA fondova za finansiranje razvoja porodičnih firmi u Srbiji“

 

Izveštaj sačinila komisija:

 

  1. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, mentor
  2. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
  3.  dr Ljiljana Jović, član