Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 21.09.2020. godine

 

 

 

ZAKAZANE ODBRANE MASTER RADOVA

 

 

Na sastanaku Komisije za master radove održanom 21.09.2020. godine utvrđeni su datumi odbrane radova.

 

 

 1. RužicaDragićević, br. indeksa 2017/200001 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Analiza validnosti Tejlorovog pravila na primeru NBS“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. Tamara Jakšić, komentor
 3. dr Jovan Njegić, član

 

           Predložen datum odbrane 21.09.2020. godine u 11,00 časova (učionica 8)

 

 1. Milica Bikarević, br. indeksa 2017/200044 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Kontrola sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na primeru analiza pravnih lica u Erste Banci“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. Andrea Semernikov, komentor
 3. dr Biserka Komnenić, član

 

         Predložen datum odbrane  21.09.2020. godine u 11,00 časova (učionica 7)

 

 

3.Maja Lazić, broj indeksa 2017/200042 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i  finansije

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza likvidnosti bankarskog sektora Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

      Predložen datum odbrane 23.09.2020. godine u 11,00 časova (svečana sala)

 

 1. Mariena Dudok, br. indeksa 2017/200040 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom:

„Postupak uvoza automobila sa posebnim osvrtom na praksu kompanije „Grand motors““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Đorđe Ćuzović, mentor
 2. dr Jelena Damnjanović, član
 3. Verica Milutinov, komentor

 

       Predložen datum odbrane 29.09.2020. godine u 12,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. 5JovanaJovišić, br. indeksa 2017/200050 – st. program: Međunarodno  poslovanje i  finansije

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Upotreba platnih kartica u međunarodnom poslovanju: Iskustva Erste Banke u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Željko Račić, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3.  dr Marija Vuković, mentor

 

         Predložen datum odbrane 24.09.2020. godine u 11,00 časova (svečana sala)

   

 

 1. Damir Dudić, br. indeksa 2017/2000005 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije

Prijavio je temu kod mentora dr Dejana Živkova  pod nazivom:

„Analiza  uticaja  inflacije, deviznog kursa i referentne kamatne stope na  bankarske plasmane u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Biserka Komnenić, predsednik Komisije
 3.   dr Ljiljana Jović, član

 

             Predložen datum odbrane  21.09.2020. godine u 12,00 časova (učionica 8)