Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
Broj: 3-33/168
Datum:30.09.2020.godine

 

Sastanak Komisije za  završne radove  na osnovnim strukovnim studijama 30.09.2020. godine u 10,00

I   Utvrđivanje datuma odbrana završnih radova:  

 1. Milica Hinić, broj ineksa 2017/000030 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željko Račić pod nazivom:

„Analiza kreditnih plasmana bankarskog sektora Republike Srbije “

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

   Predložen datum odbrane  01.10.2020.godine u 16,00 časova (svečana sala)

 

 1. Sava-Srđan Stojković,broj ineksa 2017/000047 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavio je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Finansijski položaj preduzeća „Nectar d.o.o.“ Bačka Palanka“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. mr Sanja Vlaović-Begović , mentor
 2. dr Željko Račić, član
 3. dr Ljiljana Jović, član

 

   Predložen datum odbrane  06.10.2020.godine u 16,00 časova (svečana sala)

 

 1. Borislav Adžić, broj ineksa 2017/003026 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavio je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Analiza poslovanja velikih trgovinskih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. mr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

  Predložen datum odbrane  05.10.2020.godine u 12,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Predrag Jezdimirović, broj indeksa 2017/001037 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavio je temu kod mentora dr Ivana Jošanov – Vrgović pod nazivom:

„Neverbalna komunikacija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ivana Jošanov – Vrgović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

  Predložen datum odbrane  06.10.2020.godine u 11,00 časova (svečana sala)