Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Utvrđeni su  datumi odbrane završnih radova za studente:

 

 

 1. Andrija Čepregi, br. indeksa 2017/000019 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Projekcija toka gotovine, ekonomskog veka i rezidualne vrednosti“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. mr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 

   Predložen datum odbrane  14.10.2020. godine u 10,30 časova (svečana sala)

 

 

 1. Milica Zmijanjac, broj indeksa 2017/000009 – studijski program:  Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Lizing u funkciji finansiranja preduzetništva“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

Predložen datum odbrane  19.10.2020. godine u 15,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Katarina Adamović, broj indeksa 2017/00087 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Lizing kao izvor finansiranja sektora malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

 

Predložen datum odbrane  27.10.2020. godine u 13,00 časova (svečana sala)