Izaberite stranicu

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

 

  1. Miloš Živković, broj indeksa 2017/000104 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Finansiranje sektora malih i srednjih preduzeća putem faktoringa“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr  Slobodanka Jovin, mentor
  2. dr  Željko Račić, član
  3. dr  Mirela Momčilović, član

 

Predložen datum odbrane 23.10.2020. godine u 12,00 časova (svečana sala)

 

2. Aleksandra Marković, broj indeksa 2017/000055 – studijski program: Finansije i  bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Ljiljane Jovića pod nazivom:

„Porez na dodatu vrednost“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Ljiljana Jović, mentor
  2. dr Mirela Momčilović, član
  3. mr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 

Predložen datum odbrane 20.10.2020. godine u 15,30 časova (učionica 7)