Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Dana: 19.10.2020. godine

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Utvrđeni su  datumi odbrane završnih radova za studente:

 

 1. Miloš Živković, broj indeksa 2017/000104 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Finansiranje sektora malih i srednjih preduzeća putem faktoringa“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr  Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr  Željko Račić, član
 3. dr  Mirela Momčilović, član

 

Predložen datum odbrane  23.10.2020. godine u 12,00 časova (svečana sala)

 

 1. Aleksandra Marković, broj indeksa 2017/000055 – studijski program: Finansije i  bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Ljiljane Jović pod nazivom:

„Porez na dodatu vrednost“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ljiljana Jović, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. mr Sanja Vlaović-Begović, član

 

Predložen datum odbrane  20.10.2020. godine u 15,30 časova ( učionica 7)

 

 1. Aleksandra Vukčević, broj indeksa 2017/00027 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr  Nataše Papić-Blagojević pod nazivom:

„Analiza prodajnih tokova na primeru fabrike šećera „Crvenka a.d.““

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
 2. mr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

Predložen datum odbrane  20.10.2020. godine u 14,00 časova (svečana sala)

 

 1. Vanja Zečević, broj indeksa 2017/000092 – studijski program: Finansije i bankarstvo

  Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Finansiranje sektora malih i srednjih preduzeća sa osvrtom na „Banca Intesu““

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Željko Račić, član
 3. mr Sanja Vlaović-Begović, član

 

Predložen datum odbrane  21.10.2020. godine u 10,30 časova (svečana sala)