Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

29.10.2020.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

 

 

 

  1. Sara Pilipović, broj indeksa 2017/002014 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Tamare Gajić pod nazivom:

„Đerdap kao turistički potencijal Borskog okruga“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Tamara Gajić, mentor
  2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
  3. dr Tatjana Bošković, član

 

 

   Zakazana odbrana završnog rada: 29.10.2020. godine u 11,00 časova (svečana sala)