Izaberite stranicu

Objavljeni  su rezultati koji predstavljaju PREDLOG LISTE KANDIDATA za dodelu studentskog kredita i stipendije za školsku 2020/2021 godinu.

Ukoliko neki od elemenata za bodovanje koji su navedeni u KONKURSU nisu tačno navedenikandidati treba da dostave DOKUMENTOVANE PRIGOVORE preko Visokoškolske ustanove koju pohadjaju, uz popunjen obrazac , najkasnije do 22.12.2020. godine. Prigovori koji nisu dokumentovani neće se razmatrati.

Studenti kojima je odobren studentski kredit/stipendija, dužni su da odmah otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke, ukoliko nisu otvorili u prethodnim godinama.

Korisnici studentskog kredita kojima je prvi put odobren kredit, dužni su da dostave Visokoškolskoj ustanovi na kojoj studiraju, popunjen i overen Obrazac br. 6 – IZJAVA ŽIRANTA, , kopiju važeće ili očitanu ličnu kartu žiranta i menicu popunjenu prema uputstvu sa poledjine Obrasca br. 6, a u skladu sa Ugovorom o studentskom kreditu najkasnije do 20.02.2021. godine.