Izaberite stranicu

Na sastanku Komisije za specijalističke studije održanom23.12.2020. godine utvrđen je datum odbrane rada

I   Utvrđivanje datuma odbrane specijalističkog rada

U periodu od 15.12. do 22.12.2020. godine specijalistički rad je bio izloženi  na uvid javnosti.

Nije bilo primedaba na rad.

  1. Milica Manasijević, broj indeksa S19/13BO – studijski program – Bankarstvo i osiguranje

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića, pod nazivom:

„ Marketing strategije u okviru poslovnog plana na primeru preduzeća „Soko-Štark““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Slaviša Đukanović, mentor
  2. dr Dragoljub Jovičić, član
  3. dr Branka Maksimović, član

 

Predložen datum odbrane  30.12.2020.godine u 12,30 časova ( svečana sala)