Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 16.06. до 23.06.2021. године мастер рад:

 

  1. Сњежана Петровски, бр. индекса 2017/200024 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Ђорђа Ћузовића под називом:

„Оправданост развијања франшизног система у пословању Kontiki travel doo као чланице компаније Big Blue Group doo“

Извештај сачинила Комисија у саставу:

 

  1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
  2. др Вероника Бошков, члан
  3.  др Ђорђе Ћузовић, ментор