Izaberite stranicu

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај са предлогом кандидата за избор у звање асистента, за ужу област Квантитативна анализа, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 23.06.2021. године.

Извештај се налази у Служби за правне и опште послове, а увид у исти може се извршити у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења.