Izaberite stranicu

Svi studenti koji  upisuju ili obnavljaju  godinu školske  2021/22 god. u obavezi su da popune elektronski ŠV-20 obrazac  kroz svoj e-student nalog, imaju vidljivu uplatu na računu,  pa zatim predaju u službu sledeća dokumenta:

  • Indeks sa potpisima profesora za overu semestra za šk.2020/21 godinu (osim za studente na daljinu i obnovce),

semestralne listove, za zimski i letnji semestar, prijavni list za upis, statistički list (Skriptarnica Škole)

 

  • Anketa za izborne predmete, ugovori za plaćanje školarine za samofinansirajuće studente (preuzeti u Studentskoj službi)

 

  • Uplate za školarinu i studentski fond isključivo preko e-student naloga

 

  • Studenti prve i treće godine su u obavezi da obave sistematski pregled do predaje dokumentacije za upis

 

  • Rangiranje za upis na budžet u drugu i treću godinu će biti posle oktobarskog roka

 

  • Molbe za promenu studijskog programa se predaju do 10.09.2021.godine (sa uplatom na e-nalogu od 6.000,00 dinara)

 

 

                                                                                    Studentska služba